เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

Elastix IP Pbx

Moderator: jubjang

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย masashiboy » 20 ธ.ค. 2012 09:30

Outbound Routes
รูปภาพ

Zap trunk
รูปภาพ

ครับ ตอนนี้น้องงไปหมดละครับพี่ ห้าๆๆๆ
น้องทำตามกระทู้ กด 9 รอ Dial Tone แล้วจึงกดเบอร์ปลายทาง ไม่แน่ใจว่าได้มั้ยเพราะลองโทรออกแบบไม่กด 9 กลับโทรออกได้ครับ
แล้วน้องก็ทำ กระทู้ที่ว่า กรุณารอสักครู่อะครับ ตอนนี้ใช้ได้แล้ว
เลยงงเลยพี่ตอนนี้ อยาได้พี่มาเทรนจัง คิดแพงมั้ยพี่ ห้าๆๆๆๆ
masashiboy
Silver Member
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ธ.ค. 2012 22:01

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย masashiboy » 20 ธ.ค. 2012 11:07

น้องแปลกใจว่าทำไม ม้ันมีตัวเลข 066 มาจากไหน ทั้งที่้น้องไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยใน prefix นอกจาก "."ตัวเดียวครับ
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [966830512232@from-internal:1] Macro("SIP/3000-0000001e", "user -callerid,SKIPTTL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/3000-0000001e", "AMPUSER=300 0") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?report ") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "1?Set(RE ALCALLERIDNUM=3000)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/3000-0000001e", "AMPUSER=300 0") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/3000-0000001e", "AMPUSERCIDN AME=Boyz") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?report ") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/3000-0000001e", "AMPUSERCID= 3000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/3000-0000001e", "CALLERID(al l)="Boyz" <3000>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "0?Set(CH ANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?conti nue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,19)
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/3000-0000001e", "CALLERID(n umber)=3000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/3000-0000001e", "CALLERID(n ame)=Boyz") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/3000-0000001e", "Using Cal lerID "Boyz" <3000>") in new stack
-- Executing [966830512232@from-internal:2] NoOp("SIP/3000-0000001e", "Calli ng Out Route: 9_outside") in new stack
-- Executing [966830512232@from-internal:3] Set("SIP/3000-0000001e", "MOHCLA SS=default") in new stack
-- Executing [966830512232@from-internal:4] Set("SIP/3000-0000001e", "_NODES T=") in new stack
-- Executing [966830512232@from-internal:5] Macro("SIP/3000-0000001e", "reco rd-enable,3000,OUT,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?check" ) in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "0?MacroE xit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?Group: OUT") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,15)
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "1?Macro Exit()") in new stack
-- Executing [966830512232@from-internal:6] Playback("SIP/3000-0000001e", "c ustom/trunk-please-wait") in new stack
-- <SIP/3000-0000001e> Playing 'custom/trunk-please-wait.slin' (language 'en ')
-- Executing [966830512232@from-internal:7] Macro("SIP/3000-0000001e", "dial out-trunk,1,066830512232,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/3000-0000001e", "DIAL_TRUNK= 1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/3000-0000001e", "0?sub-p incheck,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?disabl etrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/3000-0000001e", "DIAL_NUMBER =066830512232") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/3000-0000001e", "DIAL_TRUNK_ OPTIONS=tm") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/3000-0000001e", "OUTBOUND_GR OUP=OUT_1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?nomax" ) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?chanfu ll") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?skipou tcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/3000-0000001e", "DIAL_TRUNK _OPTIONS=m") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/3000-0000001e", "outbound -callerid,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "0?Se t(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "0?Se t(REALCALLERIDNUM=3000)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?no rmcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/3000-0000001e", "USEROUT CID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/3000-0000001e", "EMERGEN CYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/3000-0000001e", "TRUNKOU TCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?tr unkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "0?S et(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "0?S et(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "0?S et(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "0?S et(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/3000-0000001e", "1?sub- flp-1,s,1") in new stack
-- Executing [s@sub-flp-1:1] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "1?Return()") in ne w stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/3000-0000001e", "OUTNUM=066 830512232") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/3000-0000001e", "custom=DAH DI/g0") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/3000-0000001e", "0?Set(D IAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)m)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/3000-0000001e", "dialout- trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/3000-0000 001e", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?bypas s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "0?custo mtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/3000-0000001e", "DAHDI/g0/ 066830512232,300,m") in new stack
-- Called DAHDI/g0/066830512232
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/3000-0000001e
-- DAHDI/1-1 answered SIP/3000-0000001e
-- Stopped music on hold on SIP/3000-0000001e
-- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/3000-0000001e", "hangupcal l,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?endmixmon check") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/3000-0000001e", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?nomeetme mon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,15)
-- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("SIP/3000-0000001e", "MEETME_RECOR DINGFILE=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?noautomo n") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,18)
-- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("SIP/3000-0000001e", "TOUCH_MONITO R_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?noautomo n2") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,25)
-- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("SIP/3000-0000001e", "MONITOR_FILE NAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,29)
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?skipblkv m") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,32)
-- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("SIP/3000-0000001e", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,34)
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("SIP/3000-0000001e", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'SIP/3000-0000 001e' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, h, 1) exited non-zero on 'SIP/3000-00 00001e'
-- Hanging up on 'DAHDI/1-1'
-- Hungup 'DAHDI/1-1'
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 19) exited non-zero on 'SIP/3000-0 000001e' in macro 'dialout-trunk'
== Spawn extension (from-internal, 966830512232, 7) exited non-zero on 'SIP/30 00-0000001e'

รบกวนพี่หนุ่ยบ่อยๆเกรงใจเหมือนกันพี่ แต่ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนดีครับ
masashiboy
Silver Member
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ธ.ค. 2012 22:01

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย masashiboy » 20 ธ.ค. 2012 20:49

ขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับ น้องแค่ลอง restart server ก็ใช้ได้เฉยเลย ห้าๆๆ แบบนี้ทุกทีคับ ขอบคุณอีกครั้งครับอาจารย์หนุ่ย :D :lol:
masashiboy
Silver Member
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ธ.ค. 2012 22:01

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย nuiz » 21 ธ.ค. 2012 08:59

แปลกครับ แค่กด Submit, Apply Configuration Changes Here ก็ควรจะใช้งานได้แล้วไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่อง

** ถ้าใช้ Internet Explorer คอนฟิก ให้เปลี่ยนเป็น FireFox หรือไม่ก็ Chrome ครับ **
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์ที่ซื้อมาเองหรือบริการที่ทำขึ้นมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บบอร์ดนี้นะครับ **
** งานเร่งด่วนติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ไลน์ NuizVoip ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 6061
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย nakonklang » 16 ต.ค. 2013 14:32

ผมคอนฟิกตามนี้ สามารถโทรเข้าได้แต่เป็นช่วงๆ อ่ะครับ ประมานว่าแล้วแต่จะติดก็ติดอ่ะครับ
nakonklang
Bronz Member
 
โพสต์: 13
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ก.พ. 2013 18:40

ย้อนกลับ

ย้อนกลับไปยัง Elastix - Unified Communications Software

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน