คำสั่งดูฮาร์ดแวร์บน Raspberry Pi (RasPBX)

Running Debian, Asterisk and FreePBX on the Raspberry Pi

คำสั่งดูฮาร์ดแวร์บน Raspberry Pi (RasPBX)

โพสต์โดย nuiz » 28 ก.ย. 2015 23:01

เป็นคำสั่งที่ใช้เช็คฮาร์ดแวร์บนเครื่อง Raspberry Pi ครับ บางคำสั่งมีอยู่แล้ว บางคำสั่งต้องติดตั้งเพิ่ม

1. คำสั่ง lscpu
ผลลัพธ์
โค้ด: เลือกทั้งหมด
Architecture:          armv6l
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                1
On-line CPU(s) list:   0
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             1
Model name:            ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
CPU max MHz:           800.0000
CPU min MHz:           700.0000

Raspberry Pi โมเดลอื่นจะได้ผลลัพธ์ต่างจากนี้ ของผมเครื่องนี้เป็น Raspberry Pi Model B+

2. ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
โค้ด: เลือกทั้งหมด
apt-get install lshw


3. คำสั่ง lshw
ผลลัพธ์
โค้ด: เลือกทั้งหมด
raspbx                   
    description: Computer
    product: Raspberry Pi Model B+
    width: 32 bits
  *-core
       description: Motherboard
       physical id: 0
       capabilities: brcm_bcm2708
     *-memory
          description: System memory
          physical id: 0
          size: 482MiB
     *-cpu
          physical id: 1
          bus info: cpu@0
          size: 700MHz
          capacity: 800MHz
          capabilities: cpufreq
  *-usbhost
       product: DWC OTG Controller
       vendor: Linux 3.18.6+ dwc_otg_hcd
       physical id: 1
       bus info: usb@1
       logical name: usb1
       version: 3.18
       capabilities: usb-2.00
       configuration: driver=hub slots=1 speed=480Mbit/s
     *-usb
          description: USB hub
          physical id: 1
          bus info: usb@1:1
          version: 2.00
          capabilities: usb-2.00
          configuration: driver=hub maxpower=2mA slots=5 speed=480Mbit/s
        *-usb:0
             description: Generic USB device
             physical id: 1
             bus info: usb@1:1.1
             version: 2.00
             capabilities: usb-2.00
             configuration: driver=smsc95xx maxpower=2mA speed=480Mbit/s
        *-usb:1 DISABLED
             description: Wireless interface
             vendor: Realtek
             physical id: 3
             bus info: usb@1:1.3
             logical name: wlan0
             version: 2.00
             serial: 00e04c000001
             capabilities: usb-2.00 ethernet physical wireless
             configuration: broadcast=yes driver=rtl8192cu maxpower=500mA multicast=yes speed=480Mbit/s wireless=unassociated
  *-network
       description: Ethernet interface
       physical id: 2
       logical name: eth0
       serial: b8:27:eb:a4:fa:96
       size: 100Mbit/s
       capacity: 100Mbit/s
       capabilities: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=smsc95xx driverversion=22-Aug-2005 duplex=full firmware=smsc95xx USB 2.0 Ethernet ip=192.168.130.145 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s


4. คำสั่ง lshw -short
ผลลัพธ์
โค้ด: เลือกทั้งหมด
H/W path  Device  Class      Description
========================================
                  system     Raspberry Pi Model B+
/0                bus        Motherboard
/0/0              memory     482MiB System memory
/0/1              processor 
/1        usb1    bus        DWC OTG Controller
/1/1              bus        USB hub
/1/1/1            generic    Generic USB device
/1/1/3    wlan0   network    Wireless interface
/2        eth0    network    Ethernet interface


5. ติดตั้งโปรแกรม hwinfo
โค้ด: เลือกทั้งหมด
apt-get install hwinfo


6. คำสั่ง hwinfo
ผลลัพธ์แสดงออกมาเยอะมากครับ ผมตัดตอนเอาเฉพาะตอนท้ายๆ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
...

13: None 00.0: 10701 Ethernet
  [Created at net.125]
  Unique ID: usDW.ndpeucax6V1
  Parent ID: lfzD.Sed3PcmdZ23
  SysFS ID: /class/net/eth0
  SysFS Device Link: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0
  Hardware Class: network interface
  Model: "Ethernet network interface"
  Driver: "smsc95xx"
  Driver Modules: "smsc95xx"
  Device File: eth0
  HW Address: b8:27:eb:a4:fa:96
  Link detected: yes
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #7 (Ethernet controller)

14: None 00.0: 1070a WLAN
  [Created at net.125]
  Unique ID: AYEt.QXn1l67RSa1
  Parent ID: dwDZ.x9IMWGGtcg8
  SysFS ID: /class/net/wlan0
  SysFS Device Link: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0
  Hardware Class: network interface
  Model: "WLAN network interface"
  Driver: "rtl8192cu"
  Driver Modules: "8192cu"
  Device File: wlan0
  HW Address: e8:4e:06:20:06:d2
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #8 (WLAN controller)

ข้อ 14. ตัว WLAN นี่ดีฟอลท์ไม่มีครับ พอดีผมใส่ USB Wireless LAN เข้าไปเลยมองเห็น

6. คำสั่ง df ดูพาร์ติชั่นและเนื้อที่คงเหลือ
ผลลัพธ์
โค้ด: เลือกทั้งหมด
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root        7419280 2128548   4890812  31% /
devtmpfs          242988       0    242988   0% /dev
tmpfs             247252       0    247252   0% /dev/shm
tmpfs             247252   12912    234340   6% /run
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs             247252       0    247252   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1     76630   31956     44674  42% /boot


7. คำสั่ง free เช็คหน่วยความจำ
ผลลัพธ์
[code]
total used free shared buffers cached
Mem: 494508 441788 52720 18224 119440 246648
-/+ buffers/cache: 75700 418808
Swap: 204796 0 204796
[/code
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์หรือบริการที่ทำหรือซื้อมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บนะครับ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือแบบส่วนตัวเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการจากผมเท่านั้นครับ **
** ติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 5201
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

ย้อนกลับไปยัง RasPBX - Asterisk for Raspberry Pi

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron