ใช้เบอร์ทรูโทรเข้า Yeastar GSM ต่อ FreePBX แล้วdtmf มันเบิ้ล

Let Freedom Ring

Moderator: jubjang

กฎการใช้บอร์ด
All about FreePBX

ใช้เบอร์ทรูโทรเข้า Yeastar GSM ต่อ FreePBX แล้วdtmf มันเบิ้ล

โพสต์โดย nine-m » 03 ส.ค. 2018 08:20

รบกวนสอบถามครับ

ผมใช้ Yeastar TG400 ใส่เบอร์ AIS เอาไว้โทรเข้าออกระบบห้องประชุมจากภายนอก ต่อกับ FreePBX14 ทีเป็น Asterisk13 และ Asterisk15 ทดสอบทั้งคู่แล้ว

ทำ IVR Greeting ให้กดเบอร์ห้องประชุม เชื่อมกันด้วย PJSIP Trunk และทดสอบ SIPTrunk ด้วยแล้ว โดยตั้งค่า DTMF เป็น INBAND

ใช้เบอร์ AIS กับ DTAC โทรเข้ามา มันกด Extension ได้ปกติ แต่ถ้าใช้ True โทรเข้ามาจะกดแล้วระบบแจ้งกดเบอร์ผิด ลอง Debug ดูมันได้รับ DTMF มา 2 ครั้งครับ เช่น กด 2 มา มันจะได้เป็น 22

แต่ถ้าเปลี่ยน DTMF เป็น RFC2833/4833 จะกดจาก True ได้ แต่ AIS กับ DTAC ไม่ได้

รบกวนใครมีประสบการณ์แก้ตรงไหนได้บ้างครับ ที่ให้ได้ครบทั้ง 3 เครือข่าย

Log ตอนใช้ AIS

-- Executing [s@ivr-1:11] ExecIf("SIP/TG400_out-00000003", "1?Background(custom/svl)") in new stack
[2018-08-02 07:03:50] DEBUG[16351][C-00000004]: media_cache.c:194 ast_media_cache_retrieve: Failed to obtain media at 'custom/svl'
[2018-08-02 07:03:50] DEBUG[16351][C-00000004]: channel.c:5583 set_format: Channel SIP/TG400_out-00000003 setting write format path: slin -> ulaw
[2018-08-02 07:03:50] DEBUG[16351][C-00000004]: channel.c:3190 ast_settimeout_full: Scheduling timer at (50 requested / 50 actual) timer ticks per second
-- <SIP/TG400_out-00000003> Playing 'custom/svl.slin' (language 'en')
[2018-08-02 07:03:52] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3901 __ast_read: DTMF begin '2' received on SIP/TG400_out-00000003
[2018-08-02 07:03:52] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3905 __ast_read: DTMF begin ignored '2' on SIP/TG400_out-00000003
[2018-08-02 07:03:52] DEBUG[16351][C-00000004]: chan_sip.c:8647 sip_rtp_read: * Detected inband DTMF '2'
[2018-08-02 07:03:52] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3815 __ast_read: DTMF end '2' received on SIP/TG400_out-00000003, duration 89 ms
[2018-08-02 07:03:52] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3885 __ast_read: DTMF end passthrough '2' on SIP/TG400_out-00000003
[2018-08-02 07:03:52] DEBUG[16351][C-00000004]: channel.c:3190 ast_settimeout_full: Scheduling timer at (0 requested / 0 actual) timer ticks per second
[2018-08-02 07:03:52] DEBUG[16351][C-00000004]: channel.c:3190 ast_settimeout_full: Scheduling timer at (0 requested / 0 actual) timer ticks per second
[2018-08-02 07:03:52] DEBUG[16351][C-00000004]: channel.c:5583 set_format: Channel SIP/TG400_out-00000003 setting write format path: ulaw -> ulaw
[2018-08-02 07:03:52] DEBUG[16351][C-00000004]: pbx.c:4374 __ast_pbx_run: Oooh, got something to jump out with ('2')!
[2018-08-02 07:03:52] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3901 __ast_read: DTMF begin '0' received on SIP/TG400_out-00000003
[2018-08-02 07:03:52] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3905 __ast_read: DTMF begin ignored '0' on SIP/TG400_out-00000003
[2018-08-02 07:03:52] DEBUG[16351][C-00000004]: chan_sip.c:8647 sip_rtp_read: * Detected inband DTMF '0'
[2018-08-02 07:03:52] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3815 __ast_read: DTMF end '0' received on SIP/TG400_out-00000003, duration 140 ms
[2018-08-02 07:03:52] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3885 __ast_read: DTMF end passthrough '0' on SIP/TG400_out-00000003
[2018-08-02 07:03:53] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3901 __ast_read: DTMF begin '1' received on SIP/TG400_out-00000003
[2018-08-02 07:03:53] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3905 __ast_read: DTMF begin ignored '1' on SIP/TG400_out-00000003
[2018-08-02 07:03:53] DEBUG[16351][C-00000004]: chan_sip.c:8647 sip_rtp_read: * Detected inband DTMF '1'
[2018-08-02 07:03:53] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3815 __ast_read: DTMF end '1' received on SIP/TG400_out-00000003, duration 114 ms
[2018-08-02 07:03:53] DTMF[16351][C-00000004]: channel.c:3885 __ast_read: DTMF end passthrough '1' on SIP/TG400_out-00000003
[2018-08-02 07:03:53] DEBUG[16351][C-00000004]: pbx.c:2917 pbx_extension_helper: Launching 'Goto'
-- Executing [201@ivr-1:1] Goto("SIP/TG400_out-00000003", "from-did-direct,201,1") in new stack
-- Goto (from-did-direct,201,1)Log ตอนใช้ True

Executing [s@ivr-1:11] ExecIf("SIP/TG400_out-00000004", "1?Background(custom/svl)") in new stack
[2018-08-02 07:05:42] DEBUG[16584][C-00000005]: media_cache.c:194 ast_media_cache_retrieve: Failed to obtain media at 'custom/svl'
[2018-08-02 07:05:42] DEBUG[16584][C-00000005]: channel.c:5583 set_format: Channel SIP/TG400_out-00000004 setting write format path: slin -> ulaw
[2018-08-02 07:05:42] DEBUG[16584][C-00000005]: channel.c:3190 ast_settimeout_full: Scheduling timer at (50 requested / 50 actual) timer ticks per second
-- <SIP/TG400_out-00000004> Playing 'custom/svl.slin' (language 'en')
[2018-08-02 07:05:44] DTMF[16584][C-00000005]: channel.c:3901 __ast_read: DTMF begin '2' received on SIP/TG400_out-00000004
[2018-08-02 07:05:44] DTMF[16584][C-00000005]: channel.c:3905 __ast_read: DTMF begin ignored '2' on SIP/TG400_out-00000004
[2018-08-02 07:05:44] DEBUG[16584][C-00000005]: chan_sip.c:8647 sip_rtp_read: * Detected inband DTMF '2'
[2018-08-02 07:05:44] DTMF[16584][C-00000005]: channel.c:3815 __ast_read: DTMF end '2' received on SIP/TG400_out-00000004, duration 89 ms
[2018-08-02 07:05:44] DTMF[16584][C-00000005]: channel.c:3885 __ast_read: DTMF end passthrough '2' on SIP/TG400_out-00000004
[2018-08-02 07:05:44] DEBUG[16584][C-00000005]: channel.c:3190 ast_settimeout_full: Scheduling timer at (0 requested / 0 actual) timer ticks per second
[2018-08-02 07:05:44] DEBUG[16584][C-00000005]: channel.c:3190 ast_settimeout_full: Scheduling timer at (0 requested / 0 actual) timer ticks per second
[2018-08-02 07:05:44] DEBUG[16584][C-00000005]: channel.c:5583 set_format: Channel SIP/TG400_out-00000004 setting write format path: ulaw -> ulaw
[2018-08-02 07:05:44] DEBUG[16584][C-00000005]: pbx.c:4374 __ast_pbx_run: Oooh, got something to jump out with ('2')!
[2018-08-02 07:05:44] DTMF[16584][C-00000005]: channel.c:3901 __ast_read: DTMF begin '2' received on SIP/TG400_out-00000004
[2018-08-02 07:05:44] DTMF[16584][C-00000005]: channel.c:3905 __ast_read: DTMF begin ignored '2' on SIP/TG400_out-00000004
[2018-08-02 07:05:45] DEBUG[16584][C-00000005]: chan_sip.c:8647 sip_rtp_read: * Detected inband DTMF '2'
[2018-08-02 07:05:45] DTMF[16584][C-00000005]: channel.c:3815 __ast_read: DTMF end '2' received on SIP/TG400_out-00000004, duration 89 ms
[2018-08-02 07:05:45] DTMF[16584][C-00000005]: channel.c:3885 __ast_read: DTMF end passthrough '2' on SIP/TG400_out-00000004
-- Invalid extension '22' in context 'ivr-1' on SIP/TG400_out-00000004
[2018-08-02 07:05:45] DEBUG[16584][C-00000005]: pbx_variables.c:842 pbx_substitute_variables_helper_full: Expression result is '1'
[2018-08-02 07:05:45] DEBUG[16584][C-00000005]: pbx.c:2917 pbx_extension_helper: Launching 'Set'
-- Executing [i@ivr-1:1] Set("SIP/TG400_out-00000004", "INVALID_LOOPCOUNT=1") in new stack
nine-m
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ธ.ค. 2009 15:08

ย้อนกลับไปยัง FreePBX - Best GUI For Asterisk

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน