เทคนิคการแก้ไขชื่อไฟล์เสียงที่บันทึกใน Elastix

Elastix IP Pbx

Moderator: jubjang

เทคนิคการแก้ไขชื่อไฟล์เสียงที่บันทึกใน Elastix

โพสต์โดย nuiz » 23 มี.ค. 2017 14:32

มีลูกค้าท่านหนึ่งสอบถามครับว่า เขาอยากจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เสียงที่บันทึก ต้องแก้ไขที่ไฟล์ไหน
ส่วนที่กำหนดรูปแบบ ชื่อ ไฟล์เสียงที่จะบันทึก อยู่ในไฟล์ /etc/asterisk/extensions_additional.conf ครับ ตรง context ชื่อ sub-record-check ครับ ดังตัวอย่าง

แต่ในการใช้งานจริงๆจะแก้ไขในไฟล์ extensions_additional.conf ตรงๆไม่ได้ครับ เพราะเวลาเรากด Apply Config บนหน้าเว็บ Elastix ข้อมูลของเราจะหายไป เราควรก๊อบทั้งหมดนี้ไปใส่ไว้ในไฟล์ /etc/asterisk/extensions_override_elastix.conf แทนครับ แล้วเราค่อยแก้ไข

[sub-record-check]
include => sub-record-check-custom
exten => s,1,Set(REC_POLICY_MODE_SAVE=${REC_POLICY_MODE})
exten => s,n,GotoIf($["${BLINDTRANSFER}" = ""]?check)
exten => s,n,ResetCDR()
exten => s,n,GotoIf($["${REC_STATUS}" != "RECORDING"]?check)
exten => s,n,Set(AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes)
exten => s,n,MixMonitor(${MIXMON_DIR}${YEAR}/${MONTH}/${DAY}/${CALLFILENAME}.${MIXMON_FORMAT},a,${MIXMON_POST})
exten => s,n(check),Set(__MON_FMT=${IF($["${MIXMON_FORMAT}"="wav49"]?WAV:${MIXMON_FORMAT})})
exten => s,n,GotoIf($["${REC_STATUS}"!="RECORDING"]?next)
exten => s,n,Set(CDR(recordingfile)=${CALLFILENAME}.${MON_FMT})
exten => s,n,Return()
exten => s,n(next),ExecIf($[!${LEN(${ARG1})}]?Return())
exten => s,n,ExecIf($["${REC_POLICY_MODE}"="" & "${ARG3}"!=""]?Set(__REC_POLICY_MODE=${ARG3}))
exten => s,n,GotoIf($["${REC_STATUS}"!=""]?${ARG1},1)
exten => s,n,Set(__REC_STATUS=INITIALIZED)
exten => s,n,Set(NOW=${EPOCH})
exten => s,n,Set(__DAY=${STRFTIME(${NOW},,%d)})
exten => s,n,Set(__MONTH=${STRFTIME(${NOW},,%m)})
exten => s,n,Set(__YEAR=${STRFTIME(${NOW},,%Y)})
exten => s,n,Set(__TIMESTR=${YEAR}${MONTH}${DAY}-${STRFTIME(${NOW},,%H%M%S)})
exten => s,n,Set(__FROMEXTEN=${IF($[${LEN(${AMPUSER})}]?${AMPUSER}:${IF($[${LEN(${REALCALLERIDNUM})}]?${REALCALLERIDNUM}:unknown)})})
exten => s,n,Set(__CALLFILENAME=${ARG1}-${ARG2}-${FROMEXTEN}-${TIMESTR}-${UNIQUEID})
exten => s,n,Goto(${ARG1},1)

exten => rg,1,GosubIf($["${REC_POLICY_MODE}"="always"]?record,1(${EXTEN},${REC_POLICY_MODE},${FROMEXTEN}))
exten => rg,n,Return()

exten => force,1,GosubIf($["${REC_POLICY_MODE}"="always"]?record,1(${EXTEN},${REC_POLICY_MODE},${FROMEXTEN}))
exten => force,n,Return()

exten => q,1,GosubIf($["${REC_POLICY_MODE}"="always"]?recq,1(${EXTEN},${ARG2},${FROMEXTEN}))
exten => q,n,Return()

exten => out,1,ExecIf($["${REC_POLICY_MODE}"=""]?Set(__REC_POLICY_MODE=${DB(AMPUSER/${FROMEXTEN}/recording/out/external)}))
exten => out,n,GosubIf($["${REC_POLICY_MODE}"="always"]?record,1(exten,${ARG2},${FROMEXTEN}))
exten => out,n,Return()

exten => exten,1,GotoIf($["${REC_POLICY_MODE}"!=""]?callee)
exten => exten,n,Set(__REC_POLICY_MODE=${IF($[${LEN(${FROM_DID})}]?${DB(AMPUSER/${ARG2}/recording/in/external)}:${DB(AMPUSER/${ARG2}/recording/in/internal)})})
exten => exten,n,GotoIf($["${REC_POLICY_MODE}"="dontcare"]?caller)
exten => exten,n,GotoIf($["${DB(AMPUSER/${FROMEXTEN}/recording/out/internal)}"="dontcare" | "${FROM_DID}"!=""]?callee)
exten => exten,n,ExecIf($[${LEN(${DB(AMPUSER/${FROMEXTEN}/recording/priority)})}]?Set(CALLER_PRI=${DB(AMPUSER/${FROMEXTEN}/recording/priority)}):Set(CALLER_PRI=0))
exten => exten,n,ExecIf($[${LEN(${DB(AMPUSER/${ARG2}/recording/priority)})}]?Set(CALLEE_PRI=${DB(AMPUSER/${ARG2}/recording/priority)}):Set(CALLEE_PRI=0))
exten => exten,n,GotoIf($["${CALLER_PRI}"="${CALLEE_PRI}"]?${REC_POLICY}:${IF($[${CALLER_PRI}>${CALLEE_PRI}]?caller:callee)})
exten => exten,n(callee),GosubIf($["${REC_POLICY_MODE}"="always"]?record,1(${EXTEN},${ARG2},${FROMEXTEN}))
exten => exten,n,Return()
exten => exten,n(caller),Set(__REC_POLICY_MODE=${DB(AMPUSER/${FROMEXTEN}/recording/out/internal)})
exten => exten,n,GosubIf($["${REC_POLICY_MODE}"="always"]?record,1(${EXTEN},${ARG2},${FROMEXTEN}))
exten => exten,n,Return()

exten => conf,1,Gosub(recconf,1(${EXTEN},${ARG2},${ARG2}))
exten => conf,n,Return()

exten => page,1,GosubIf($["${REC_POLICY_MODE}"="always"]?recconf,1(${EXTEN},${ARG2},${FROMEXTEN}))
exten => page,n,Return()

exten => record,1,Set(AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes)
exten => record,n,MixMonitor(${MIXMON_DIR}${YEAR}/${MONTH}/${DAY}/${CALLFILENAME}.${MIXMON_FORMAT},,${MIXMON_POST})
exten => record,n,Set(__REC_STATUS=RECORDING)
exten => record,n,Set(CDR(recordingfile)=${CALLFILENAME}.${MON_FMT})
exten => record,n,Return()

exten => recq,1,Set(AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes)
exten => recq,n,Set(MONITOR_FILENAME=${MIXMON_DIR}${YEAR}/${MONTH}/${DAY}/${CALLFILENAME})
exten => recq,n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME}.${MIXMON_FORMAT},${MONITOR_OPTIONS},${MIXMON_POST})
exten => recq,n,Set(__REC_STATUS=RECORDING)
exten => recq,n,Set(CDR(recordingfile)=${CALLFILENAME}.${MON_FMT})
exten => recq,n,Return()

exten => recconf,1,Set(__CALLFILENAME=${IF($[${MEETME_INFO(parties,${ARG2})}]?${DB(RECCONF/${ARG2})}:${ARG1}-${ARG2}-${ARG3}-${TIMESTR}-${UNIQUEID})})
exten => recconf,n,ExecIf($[!${MEETME_INFO(parties,${ARG2})}]?Set(DB(RECCONF/${ARG2})=${CALLFILENAME}))
exten => recconf,n,Set(MEETME_RECORDINGFILE=${IF($[${LEN(${MIXMON_DIR})}]?${MIXMON_DIR}:${ASTSPOOLDIR}/monitor/)}${YEAR}/${MONTH}/${DAY}/${CALLFILENAME})
exten => recconf,n,Set(MEETME_RECORDINGFORMAT=${MIXMON_FORMAT})
exten => recconf,n,ExecIf($["${REC_POLICY_MODE}"!="always"]?Return())
exten => recconf,n,Set(__REC_STATUS=RECORDING)
exten => recconf,n,Set(CDR(recordingfile)=${CALLFILENAME}.${MON_FMT})
exten => recconf,n,Return()

;--== end of [sub-record-check] ==--;

ชื่อไฟล์เสียงที่บันทึกเมื่อเบอร์ Extension สองเบอร์โทรหากันอยู่บรรทัดนี้ครับ

โค้ด: เลือกทั้งหมด
exten => s,n,Set(__CALLFILENAME=${ARG1}-${ARG2}-${FROMEXTEN}-${TIMESTR}-${UNIQUEID})

โดยที่
${ARG1} คือข้อความว่า exten
${ARG2} คือเบอร์ปลายทาง
${FROMEXTEN} คือเบอร์ต้นทาง
${TIMESTR} คือวันที่ เวลา
${UNIQUEID} คือค่า Unique ID เป็นค่าประจำของแต่ละ Session ครับ เมื่อมีสายเข้ามา Asterisk ก็จะกำหนดค่านี้ให้ และเมื่อวางสายก็จะสลายค่านี้ไปครับ

ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์เสียงที่เกิดจากการบันทึกแบบต่างๆ ก็หาบรรทัดที่เหมาะสมเอาเองนะครับ โดยรัน asterisk -rvvvvv แล้วลองโทรดู จากนั้นก็ดูข้อความที่แสดงบนหน้าจอครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
เปิดบริการ อบรม Elastix ด้วยคอร์สพิเศษ ให้ติดตั้ง คอนฟิกคล่อง ใช้งานคล่อง ได้ใน 3 วัน
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 2.5
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์หรือบริการที่ทำหรือซื้อมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บนะครับ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือแบบส่วนตัวเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการจากผมเท่านั้นครับ **
** ติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 5201
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

ย้อนกลับไปยัง Elastix - Unified Communications Software

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron