เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

Asterisk Opensource IP Pbx

เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย voip4share » 09 มี.ค. 2010 22:57

ดาวน์โหลดเอกสารบทความ Asterisk NAT นี้

ท่านที่กำลังมีปัญหาติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง Nat Device เช่น ADSL Router ลองเทคนิคนี้ดูนะครับ อาจช่วยแก้ปัญหาได้ ผมมีเทคนิคมาแนะนำอยู่ 3 วิธี เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับ

1. ใช้ STUN Server
STUN ย่อมาจาก Simple Transversal UDP over NAT เป็นโปรโตคอลหรือเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้อุปกรณ์ VoIP ที่ติดตั้งหลัง NAT ทำงานได้ เทคนิคนี้นะครับมันอาจจะทำงานได้หลายอย่างแต่ผมจำเอาว่ามันเป็นเทคนิคที่จะทำให้อุปกรณ์ VoIP รู้ว่าตอนนี้ Public IP Address ของมันคือ IP อะไร แล้วมันก็จะเอา IP นี้ไปใส่แทน Private IP ของมันก่อนที่จะส่ง VoIP Packets ไปยังปลายทาง

ให้เพิ่ม 3 บรรทัดนี้ไว้ในไฟล์ sip.conf

โค้ด: เลือกทั้งหมด
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
stunaddr=stun.xten.com:3478
externrefresh=15

บรรทัด localnet ใส่เป็น Subnet ของวงแลนครับเช่นถ้า Asterisk มีไอพีเป็น 192.168.0.200 ซับเน็ต 255.255.255.0 ก็แสดงว่า Subnet คือ 192.168.0.0/255.255.255.0 ครับ ก็ใส่แบบนี้ แต่ถ้ามีหลาย Subnet เช่นอาจจะเชื่อมต่อไปสาขาด้วย ก็ให้เพิ่มบรรทัด localnet ได้อีกเรื่อยๆ
บรรทัด stunaddr ใส่ IP Address หรือ DNS Name ของ STUN Server และใส่หมายเลขพอร์ตด้วย ดีฟอลท์คือ 3478 เป็น UDP ครับ ถ้าไม่รู้จะใส่อะไรจะใช้เหมือนผมก็ได้
บรรทัด extenrefresh ใส่เวลาเป็นวินาทีซึ่ง Asterisk (ในฐานะ STUN client) จะส่งแพ็กเก็ตไปสอบถาม STUN Server ว่าตอนนี้ Public IP ของมันเป็น IP อะไร ต้องเช็คอยู่เรื่อยๆครับ กันลิ้งค์ดาวน์แล้ว IP เปลี่ยน

มาดูผลลัพธ์กันครับ

ก่อนใช้ STUN
ตัว Asterisk ผมส่ง Register ออกไปหา True NetTalk บ่อยมาก เหมือนกับว่ามันยังขาดข้อมูลอะไรสักอย่างที่ยังไม่ได้รับจาก True NetTalk สังเกตุนะครับว่า IP ที่ Asterisk ใช้ใน Message เป็น IP ขา Private ของมัน 192.168.0.200

U 192.168.0.200:5060 -> 61.90.255.132:5060
REGISTER sip:61.90.255.132 SIP/2.0..Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.200:5060;branch=z9hG4bK4f5bc07a;rport..Max-Forwards: 70..From: <
sip:98000003233@61.90.255.132>;tag=as0b86f4f6..To: <sip:98000003233@61.90.255.132>..Call-ID: 470764435e8c94a94842e0943cbb0ec6@1
27.0.0.1..CSeq: 105 REGISTER..User-Agent: SuperCall v1.09..Authorization: Digest username="98000003233", realm="huawei", algori
thm=MD5, uri="Huawei.com", nonce="3a22375d5325dfcc59d1b945c49a0a32", response="bf5243d69f9dd424fb43e50a13d622b4"..Expires: 120.
.Contact: <sip:98000003233@192.168.0.200>..Content-Length: 0....
#
U 61.90.255.132:5060 -> 192.168.0.200:5060
SIP/2.0 200 OK..Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.200:5060;received=58.64.115.11;branch=z9hG4bK4f5bc07a;rport=5060..From: <sip:9800000
3233@61.90.255.132>;tag=as0b86f4f6..To: <sip:98000003233@61.90.255.132>;tag=aprqt3p6jg2-vf9gh110000i6..Call-ID: 470764435e8c94a
94842e0943cbb0ec6@127.0.0.1..CSeq: 105 REGISTER..Contact: <sip:98000003233@192.168.0.200>;expires=30..Expires: 30....

หลังใช้ STUN
นิ่งเลยครับ Register ได้แล้วก็นิ่ง พอถึงเวลาก็ Register ไปใหม่อีก สมบูรณ์แบบ อยากให้สังเกตุว่าตอนนี้ IP ที่ Asterisk ใช้กลายเป็น Public IP แล้ว
U 192.168.0.200:5060 -> 61.90.255.132:5060
REGISTER sip:61.90.255.132 SIP/2.0..Via: SIP/2.0/UDP 58.64.115.11:5060;branch=z9hG4bK2d64cd07;rport..Max-Forwards: 70..From: <s
ip:98000003233@61.90.255.132>;tag=as085ac132..To: <sip:98000003233@61.90.255.132>..Call-ID: 1b17f5e61014bcc26a7c73343ebacc37@12
7.0.0.1..CSeq: 103 REGISTER..User-Agent: SuperCall v1.09..Authorization: Digest username="98000003233", realm="huawei", algorit
hm=MD5, uri="Huawei.com", nonce="7959f3fd794f89f9cb14220c37c00177", response="fce8d093a3d77293442dee2bef5f6f48"..Expires: 120..
Contact: <sip:98000003233@58.64.115.11>..Content-Length: 0....
#
U 61.90.255.132:5060 -> 192.168.0.200:5060
SIP/2.0 200 OK..Via: SIP/2.0/UDP 58.64.115.11:5060;received=58.64.115.11;branch=z9hG4bK2d64cd07;rport=5060..From: <sip:98000003
233@61.90.255.132>;tag=as085ac132..To: <sip:98000003233@61.90.255.132>;tag=b6618b25..Call-ID: 1b17f5e61014bcc26a7c73343ebacc37@
127.0.0.1..CSeq: 103 REGISTER..Expires: 300..Contact: <sip:98000003233@58.64.115.11>;expires=300..Server: Huawei SoftX3000 V300
R006B06D060SP32..Content-Length: 0....

แต่ถ้าเจอปัญหาว่า STUN Server ล่มเป็นบางครั้งบางคราวโดยเฉพาะตอนที่ต้องการใช้งาน อย่างเช่นเจอข้อความแบบนี้
[Mar 9 22:56:36] WARNING[12447]: chan_sip.c:3647 ast_sip_ouraddrfor: stun failed
ต้องเจอบ่อยๆนะครับ หลายๆวันเจอทีผมว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่มีปัญหา ผมแนะนำให้ใช้วิธีที่ 2 แทนครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าเทคนิคนี้เขาเรียกว่าอะไร ขอเรียกเป็นเทคนิค Extenal Host ก็แล้วกันครับ

2. ใช้ External Host
วิธีนี้ต้องเอา NAT Device เช่น ADSL Router ไปรีจิสเตอร์กับ Dynamic DNS ก่อนนะครับ เพราะเราต้องใช้ชื่อ สมมติว่าลงทะเบียนเป็นชื่อ kikka.dyndns.org จากนั้นแก้ไขไฟล์ sip.conf ดังนี้ โดยสมมติว่ายังไม่เคยทำวิธีที่ 1 มาก่อนนะครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
externhost=kikka.dyndns.org
externrefresh=30

เทคนิคนี้ Asterisk จะไปถาม DNS Server ว่าโฮสต์ที่ชื่อ kikka.dyndns.org นี้มี IP อะไร มันก็จะเอา IP นี้มาแทน Private IP ของมัน

รีโหลด SIP ใหม่ ก็จะให้ผลเหมือนวิธีแรกครับ

U 192.168.0.200:5060 -> 61.90.255.132:5060
REGISTER sip:61.90.255.132 SIP/2.0..Via: SIP/2.0/UDP 58.64.115.11:5060;branch=z9hG4bK41d82ba5;rport..Max-Forwards: 70..From: <s
ip:98000003233@61.90.255.132>;tag=as6c4932e8..To: <sip:98000003233@61.90.255.132>..Call-ID: 3acbde313b38ba783c62dd3b611a6a74@12
7.0.0.1..CSeq: 102 REGISTER..User-Agent: SuperCall v1.09..Expires: 120..Contact: <sip:98000003233@58.64.115.11>..Content-Length
: 0....
#
U 61.90.255.132:5060 -> 192.168.0.200:5060
SIP/2.0 401 Unauthorized..Via: SIP/2.0/UDP 58.64.115.11:5060;received=58.64.115.11;branch=z9hG4bK41d82ba5;rport=5060..From: <si
p:98000003233@61.90.255.132>;tag=as6c4932e8..To: <sip:98000003233@61.90.255.132>;tag=e2111a5d..Call-ID: 3acbde313b38ba783c62dd3
b611a6a74@127.0.0.1..CSeq: 102 REGISTER..WWW-Authenticate: Digest realm="huawei", nonce="ea586b10e0fdfa51bea0c50bbb7bc1fd",doma
in="Huawei.com", stale=false,algorithm=MD5..Server: Huawei SoftX3000 V300R006B06D060SP32..Content-Length: 0....
#
U 192.168.0.200:5060 -> 61.90.255.132:5060
REGISTER sip:61.90.255.132 SIP/2.0..Via: SIP/2.0/UDP 58.64.115.11:5060;branch=z9hG4bK653d5ce4;rport..Max-Forwards: 70..From: <s
ip:98000003233@61.90.255.132>;tag=as3fbe702f..To: <sip:98000003233@61.90.255.132>..Call-ID: 3acbde313b38ba783c62dd3b611a6a74@12
7.0.0.1..CSeq: 103 REGISTER..User-Agent: SuperCall v1.09..Authorization: Digest username="98000003233", realm="huawei", algorit
hm=MD5, uri="Huawei.com", nonce="ea586b10e0fdfa51bea0c50bbb7bc1fd", response="7f2a46603f2b89dee0b86072eb77bbcb"..Expires: 120..
Contact: <sip:98000003233@58.64.115.11>..Content-Length: 0....
#
U 61.90.255.132:5060 -> 192.168.0.200:5060
SIP/2.0 200 OK..Via: SIP/2.0/UDP 58.64.115.11:5060;received=58.64.115.11;branch=z9hG4bK653d5ce4;rport=5060..From: <sip:98000003
233@61.90.255.132>;tag=as3fbe702f..To: <sip:98000003233@61.90.255.132>;tag=a3bd6483..Call-ID: 3acbde313b38ba783c62dd3b611a6a74@
127.0.0.1..CSeq: 103 REGISTER..Expires: 300..Contact: <sip:98000003233@58.64.115.11>;expires=300..Server: Huawei SoftX3000 V300
R006B06D060SP32..Content-Length: 0....

แต่วิธีที่ 2 นี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา ลองนึกดูครับว่าตอนที่กำลังจะใช้งานปรากฏว่าลิ้งค์เพิ่งอัพขึ้นมาใหม่ๆ แน่นอนว่าไอพีก็ต้องเปลี่ยนไป แต่ DNS ยังไม่อัพเดท Asterisk มันก็จะได้ IP เดิมไป ซึ่งก็จะมีปัญหาในการใช้งาน
ถ้ามีตังหน่อยก็ใช้วิธีขอเน็ต Fixed IP ไปเลยครับ แล้วมาทำตามวิธีที่ 3

3. ใช้ External IP Address ระบุ Public IP Address
สมมติว่า Fixed IP ของเราคือ 58.59.60.61
โค้ด: เลือกทั้งหมด
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
externip=58.59.60.61ผมว่าเลือกเอาวิธีที่ที่เหมาะที่สุดก็แล้วกันครับ แบบที่ 3 นี่มันเวอร์คชัวร์ๆอยู่แล้ว แต่สองแบบแรกอาจต้องลองเทสดูทั้งสองวิธี ถ้าถามผมว่าใช้วิธีไหนดีที่สุด ถ้าไม่ค่อยมีตังเช่าเน็ตแบบ Fixed IP ก็ต้องวิธีแรกครับ คือใช้ STUN และใช้ STUN Server ที่เสถียรๆหน่อย ตัวที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างก็เวอร์คดีนะครับ แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามทั้ง 3 วิธีนี้ True NetTalk หรือผู้ให้บริการรายอื่นๆจะไม่รู้เลยว่า Asterisk ของเราอยู่หลัง NAT

บทความที่เกี่ยวข้อง
1. อธิบายพารามิเตอร์ externhost, externip และ stunaddr
2. บทความแนวคิดและลักษณะการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT
voip4share
Administrator
 
โพสต์: 656
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ย. 2009 11:26
ที่อยู่: รามคำแหง กรุงเทพฯ

Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย noterious » 13 มี.ค. 2010 16:15

ไม่ทราบว่า log ทั้งหลายนี้ดูได้ด้วยวิธีไหนครับ เข้าไปใน asterisk cli แล้วลองโทรออกดู หรือว่าไปดูใน asterisk log เลย

จริงๆ ถ้าถามรวมๆเลยคือ พวกดู status อะไรต่างๆ ที่น่าจะดูเนี่ย ควรจะไปเปิดดูที่ไหนน่ะครับ คือตอนนี้ผม set ได้ อะไรได้ แต่อยากดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
noterious
Silver Member
 
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มี.ค. 2010 01:27

Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย voip4share » 13 มี.ค. 2010 20:42

Log ของ Asterisk ใช่ป่ะครับ Asterisk จะเก็บ Event ต่างๆที่เราเห็นใน Asterisk Console ไว้ที่ไฟล์ /var/lib/asterisk/messages ครับ ถ้าจะดูไฟล์นี้แบบ Realtime ก็ใช้คำสั่ง
tail -f /var/log/asterisk/messages
แล้วถ้าจะดู Realtime จาก Asterisk Console ก็ได้นะครับ และถ้ารู้สึกว่าข้อความ Event ต่างๆมันไม่ค่อยละเอียด ผมแนะนำให้ไปแก้ที่ไฟล์ /etc/asterisk/asterisk.conf ครับ บรรทัด "verbose=" ครับ
[options]
verbose = 5
แล้วรีสตาร์ท asterisk ใหม่ บรรทัดนี้จะเหมือนกับการที่เรารัน Asterisk ด้วยออปชั่น -v หน่ะครับ ตัวเลขคือจำนวนตัว v ผมไม่แน่ใจว่าใส่ตัวเลขได้มากสุดเท่าไหร่ เอาเป็นว่ายิ่งใส่ตัวเลขเยอะ ข้อความที่ปรากฏใน Asterisk Console ก็จะยิ่งละเอียดครับ

แต่ถ้าเป็น Message หรือ SIP Message ที่เกิดขึ้นในขณะที่ Asterisk กำลังคุยกับ Client หรือ SIP Server อื่น ตามตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูข้างบน มีวิธีดูได้ 2 วิธีครับ
1. ใช้โปรแกรม Ngrep หรือ WireShark คลิ๊กที่ชื่อโปรแกรมเลยนะครับ มันจะลิ้งค์ไปบทความเก่า
2. เข้า Asterisk Console แล้ว Debug ดูหน่ะครับ ยกตัวอย่าง พิมพ์คำสั่ง
sip set debug {on|off|ip|peer}
เลือกเอาสักคำสั่งครับ เช่น
โค้ด: เลือกทั้งหมด
sip set debug on

โชว์ SIP Message ทุกประเภทและทุกโฮสต์ ดูยากครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
sip set debug ip 192.168.0.200

อันนี้จะโชว์เฉพาะ SIP Message ที่ Asterisk คุยกับโฮสต์ 192.168.0.200 ทั้งรับเข้ามาและส่งออกไป
โค้ด: เลือกทั้งหมด
sip set debug peer 100

อันนี้จะโชว์เฉพาะ SIP Message ที่ Asterisk คุยกับเบอร์ Extension 100 ครับ
ถ้าจะยกเลิกก็พิมพ์
โค้ด: เลือกทั้งหมด
sip set debug off

ลองดูครับแล้วจะเห็นว่าวิธีที่ 2 นี้เราจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องสู้วิธีแรกไม่ได้ เพราะข้อความมันจะปะปนกับข้อความอย่างอื่นด้วย

น่าจะพอแก้ปัญหาได้นะครับ
voip4share
Administrator
 
โพสต์: 656
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ย. 2009 11:26
ที่อยู่: รามคำแหง กรุงเทพฯ

Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย noterious » 15 มี.ค. 2010 11:14

ขอบคุณครับ ได้ความรู้มาก

ตอนนี้ผมลองใช้แบบ fixed IP ดู แต่ไม่รู้ว่าใส่ IP ผิดหรือเปล่า(เพราะทาง provider ให้มาหลาย IP) ปรากฏว่าสายตัดทุก 30 วินาทีเป๊ะเลย ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่อง NAT นี้หรือเปล่า เดี๋ยวจะลองวิธีอื่นที่ทางคุณ voip4share แนะนำมาดูครับ
noterious
Silver Member
 
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มี.ค. 2010 01:27

Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย voip4share » 15 มี.ค. 2010 12:08

ปัญหาของการตัดสาย ต้องเช็คอ่ะครับว่าฝั่งไหนเป็นคนสั่งตัดสาย (ส่ง BYE message) มา ใช้ Ngrep หรือ WireShark มอนิเตอร์ได้ครับ ลองก๊อบ Message มาดูหน่อยนะครับ ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้
voip4share
Administrator
 
โพสต์: 656
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ย. 2009 11:26
ที่อยู่: รามคำแหง กรุงเทพฯ

Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย noterious » 15 มี.ค. 2010 12:15

ฝั่งผมเป็นคนสั่งตัดครับ เท่าที่สอบถามจากทาง sip trunk provider ดู
ตอนนี้พอทดลอง comment ทุกอย่าง ออกจาก sip_custom.cnf แล้ว ไม่ได้ใส่ externip ก็ยังโดนตัดเหมือนเดิม

กำลังจะลองแบบ Stun server ดูครับ เดี๋ยวถ้ามี log จะมาโพสต์ไว้ให้ดูนะครับ ขอบคุณครับ
noterious
Silver Member
 
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มี.ค. 2010 01:27

Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย noterious » 15 มี.ค. 2010 14:55

ตกลงว่าปัญหาคงไม่ใช่ที่ NAT ครับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสายตัดทุก 30 วินาที
ปัญหาอยู่ที่ก่อนหน้านั้นผมได้ update server ไปจากของเดิมที่ลงด้วยแผ่น (ใช้ Elastix 1.6 ครับ) ไปเป็น version ใหม่ล่าสุด (yum -y update) โดยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย หลังจาก update ก็เกิดปัญหาสายตัด

ผมเลยใช้วิธี restore ทั้ง server กลับไป version เก่าที่เคยใช้งานได้ ปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ดีเป็นปกติครับ

สรุปว่าการอัพเดทนี่อันตรายจริงๆ ถ้าของมันดีอยู่แล้วก็ไม่น่าจะต้องอัพเดทล่ะมั๊งครับนี่... :?
noterious
Silver Member
 
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มี.ค. 2010 01:27

Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย voip4share » 15 มี.ค. 2010 16:26

:o อ่อครับ ผมเองก็ยังใช้ Elastix 1.3 อยู่เลย ไม่กล้า Update มันก็ทำงานนิ่งๆอยู่มีบางครั้งที่ต้องมารีโหลดใหม่ ซึ่งบางทีก็ต้อง kill เลยครับ ใช้แค่ amportal stop/start เอาไม่อยู่
voip4share
Administrator
 
โพสต์: 656
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ย. 2009 11:26
ที่อยู่: รามคำแหง กรุงเทพฯ

Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย noterious » 19 มี.ค. 2010 17:09

ปรากฏว่า version เดิมแล้วก็เกิดอาการตัดสายทุกสามสิบวินาทีเหมือนเดิมครับ แต่เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง บางทีโทรพร้อมกัน 5 สาย สายที่หกเกิดอาการ นอกนั้นคุยได้ปกติ

กำลังจะลง wireshark ที่ เซิร์ฟเวอร์อยู่ สงสัยว่าผมจะลงตอนที่มีการใช้งานโทรศัพท์เลยจะได้หรือเปล่าครับ หรือควรจะให้หยุดการโทรศัพท์ไปก่อนจะดีกว่า
noterious
Silver Member
 
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มี.ค. 2010 01:27

Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk ไว้หลัง NAT มีตัวอย่างให้ดู

โพสต์โดย voip4share » 19 มี.ค. 2010 17:56

ติดตั้งได้เลยครับ เสร็จแล้วก็ใช้เลย ไม่ต้องรีสตาร์ท ไม่ทราบว่าตอนนี้เป็น Asterisk เวอร์ชั่นอะไรครับ ใช้ Softphone หรือว่า Gateway หรือว่า IP Phone โทรครับ ถ้าเป็น Softphone ลองเปลี่ยนโปรแกรมดู

ผมอยากให้ลองแบบนี้ด้วยครับ เอาแอ๊คเค๊าท์ของ Provider มา Register ด้วย Softphone หรือ Gateway แล้วโทรตรงๆโดยไม่ผ่าน Server ของเรา จะยังมีปัญหาอีกหรือเปล่า
voip4share
Administrator
 
โพสต์: 656
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ย. 2009 11:26
ที่อยู่: รามคำแหง กรุงเทพฯ

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง Asterisk SIP Server

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน