ติดตั้ง Asterisk 12.5.0 + DAHDI 2.10.0 บน CentOS 5.10

Asterisk Opensource IP Pbx

ติดตั้ง Asterisk 12.5.0 + DAHDI 2.10.0 บน CentOS 5.10

โพสต์โดย nuiz » 27 ส.ค. 2014 15:36

ติดตั้ง Asterisk 12.5.0 + DAHDI 2.10.0 บน CentOS 5.10

ผมลองติดตั้ง Asterisk 12.0 มาตั้งแต่เริ่มปล่อยให้ดาวน์โหลด ตอนนั้นคอมไพล์ไม่ผ่านครับก็เลยปล่อยๆไป มาดูอีกทีปรากฏว่าเป็น 12.5 แล้ว ลองคอมไพล์เล่นๆปรากฏว่าผ่านฉลุยครับ ใช้งานได้อีกต่างหาก เลยเขียนเป็นบทความมาให้ดูครับ

บทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Asterisk 12.5.0 ครับ โดยผมติดตั้งบน CentOS 5.10 หากติดตั้งตามขั้นตอนในบทความนี้ท่านจะได้

Asterisk 12.5.0
DAHDI 2.10.0 + OSLEC
Libpri 1.4.15
และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Web Server (httpd), Database Server (MySQL) เป็นต้น

1. ติดตั้งและอัพเดท CentOS
ติดตั้ง CentOS ให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วอย่าลืม Update ด้วย

2. ปิด SELinux
โค้ด: เลือกทั้งหมด
vi /etc/selinux/config

แก้ไขบรรทัด SELINUX เป็น disabled
โค้ด: เลือกทั้งหมด
SELINUX=disabled


3. ปิด iptables, ip6tables
ปิดชั่วคราวก่อนครับ (ถ้าเปิดไว้ หรือถ้าไม่แน่ใจว่าเปิดไว้หรือเปล่า) ไว้ทำเสร็จหมดแล้วค่อยเปิดใหม่
โค้ด: เลือกทั้งหมด
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service iptables stop
service ip6tables stop


4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
ถ้า Packages ไหนมีติดตั้งไว้แล้วก็ไม่เป็นไรครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
yum -y install kernel-devel kernel-headers gcc gcc-c++ bison flex patch make ncurses ncurses-devel newt newt-devel autoconf automake libxml2-devel mysql mysql-devel mysql-server libtiff libtiff-devel net-snmp net-snmp-libs net-snmp-devel net-snmp-utils net-snmp-perl wireshark libc-client libmcrypt mod_ssl ntp libtool-ltdl libtool-ltdl-devel libc-client-devel mhash  mhash-devel libxslt libxslt-devel sqlite-devel wget libuuid-devel uuid-devel


สำหรับ CentOS แบบ x86_64
โค้ด: เลือกทั้งหมด
yum -y install kernel-devel.x86_64 kernel-headers.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 bison.x86_64 flex.x86_64 patch.x86_64 make.x86_64 ncurses-devel.x86_64 newt-devel.x86_64 autoconf automake libxml2-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 mysql-server.x86_64 libtiff-devel.x86_64 net-snmp-libs.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 net-snmp-utils.x86_64 net-snmp-perl.x86_64 wireshark.x86_64 httpd-devel.x86_64 libc-client.x86_64 libmcrypt.x86_64 mod_ssl.x86_64 ntp.x86_64 libtool-ltdl-devel.x86_64 libc-client-devel.x86_64 mhash-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 sqlite-devel.x86_64 wget.x86_64 uuidd-devel.x86_64 libuuid-devel.x86-64


แล้ว reboot อีกทีครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
reboot


5. ติดตั้ง radiusclient-ng
โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd /home
wget 'http://www.voip4share.com/sources/radiusclient-ng-0.5.6.tar.gz'
tar xzvf radiusclient-ng-0.5.6.tar.gz -C /usr/src/
cd /usr/src/radiusclient-ng-0.5.6
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
make && make install


6. ติดตั้ง spandsp
โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd /home
wget 'http://www.voip4share.com/sources/spandsp-0.0.6pre21.tgz'
tar xzvf spandsp-0.0.6pre21.tgz -C /usr/src
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
make clean
make
make install


7. ติดตั้ง dahdi 2.10.0
ดาวน์โหลดจากเว็บนี้ได้เลยครับ ไฟล์นี้มี OSLEC นะครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd /home
wget 'http://www.voip4share.com/sources/dahdi-linux-complete-2.10.0+2.10.0+oslec.tar.gz'
tar xzvf dahdi-linux-complete-2.10.0+2.10.0+oslec.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/dahdi-linux-complete-2.10.0+2.10.0
make all
make install
make config
chkconfig dahdi on


8. ติดตั้ง libpri
โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd /home
wget 'http://www.voip4share.com/sources/libpri-1.4.15.tar.gz'
tar xzvf libpri-1.4.15.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/libpri-1.4.15
make
make install


9. สตาร์ท DAHDI
โค้ด: เลือกทั้งหมด
chkconfig dahdi on
service dahdi start


10. ติดตั้ง Jansson
โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd /home
wget http://www.voip4share.com/sources/jansson-2.6.tar.bz2
tar xvf jansson-2.6.tar.bz2 -C /usr/src
cd /usr/src/jansson-2.6
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
make && make install


11. ติดตั้ง Asterisk 12.5.0
โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd /home
wget 'http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-12.5.0.tar.gz'
tar xzvf asterisk-12.5.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-12.5.0
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --disable-asteriskssl
make menuselect

เลือกประมาณนี้ ใช้ปุ่ม Tab, Keys และ Enter ช่วยเลือก
โค้ด: เลือกทั้งหมด
Add-ons -> res_config_mysql, cdr_mysql
AGI Samples -> agi-test.agi, eagi-test, eagi-sphinx-test, jukebox.agi
Core Sound Packages -> CORE-SOUNDS-EN-G729
Extras Sound Packages -> EXTRA-SOUNDS-EN-G729

เสร็จแล้วเริ่มต้นติดตั้ง
โค้ด: เลือกทั้งหมด
make
make install
make samples
make config


12. สตาร์ท Asterisk
โค้ด: เลือกทั้งหมด
chkconfig asterisk on
service asterisk start

ลองเข้า Asterisk Console
โค้ด: เลือกทั้งหมด
asterisk -rvvvv

เข้าได้ครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
Asterisk 12.5.0, Copyright (C) 1999 - 2013 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 12.5.0 currently running on localhost (pid = 27320)
localhost*CLI>


13. ติดตั้ง G.723, G.729

** ดูรายละเอียดวิธีการติดตั้ง G.723, G.729 Codec ได้ที่บทความนี้ครับ เทคนิคการติดตั้ง G.723, G.729 บน Asterisk **

เมื่อใช้คำสั่ง cat /proc/cpuinfo บน Linux prompt ก็ได้ว่า CPU เครื่องผมเป็น Core i3 มี sse4 ดังตัวอย่าง
** CentOS มองเห็น 4 CPU ครับ มี processor 0 ถึง 3 แต่ผมก็อบมาให้ดูแค่ process 0 อย่างเดียว **

โค้ด: เลือกทั้งหมด
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 23
model name      : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q8400  @ 2.66GHz
stepping        : 10
cpu MHz         : 2666.625
cache size      : 2048 KB
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 13
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss nx lm constant_tsc up nonstop_tsc pni ssse3 cx16 sse4_1 lahf_lm [8]
bogomips        : 5333.25

ผมติดตั้ง CentOS แบบ 32 บิต (i386) และ Asterisk ก็เป็น Asterisk 12.5 ดังนั้นจึงดาวน์โหลด G.729 และ G.723.1 Codecs
** CPU Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU ใช้ไฟล์ที่มีคำว่า core2 ได้ครับ **
โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd /home
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g723-ast120-gcc4-glibc-core2-sse4.so
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast120-gcc4-glibc-core2-sse4.so

ก๊อบปี้ไฟล์ Codec พร้อมเปลี่ยนชื่อ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
cp codec_g729-ast120-gcc4-glibc-core2-sse4.so /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so
cp codec_g723-ast120-gcc4-glibc-core2-sse4.so /usr/lib/asterisk/modules/codec_g723.so


14. สั่งโหลด codec_g729.so, codec_g723.so
โค้ด: เลือกทั้งหมด
asterisk -rvvvv

รันคำสั่งต่อไปนี้
โค้ด: เลือกทั้งหมด
module load codec_g729.so
module load codec_g723.so

โชว์ Codec Translation
โค้ด: เลือกทั้งหมด
core show translation

ผลลัพธ์จะเห็น Row/Column ของ g723 และ g729 มีตัวเลขแล้ว

15. คอนฟิก Codec G.723.1 ให้ใช้แบบ High Bit Rate (6.3 kbps)
แก้ไขไฟล์ /etc/asterisk/codecs.conf เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้
โค้ด: เลือกทั้งหมด
[g723]
sendrate => 63


16. ตรวจสอบดูความเรียบร้อยอีกครั้ง
รีสตาร์ทเครื่อง เช็คว่า Asterisk สตาร์ทหรือไม่ จากนั้นคอนฟิก Dialplan, SIP Extensions แล้วโทรทดสอบดู เวอร์คดีครับ ผมลองแล้ว

เป็นอันว่าติดตั้ง Asterisk 12.5.0 เสร็จแล้วครับ ราบรื่น ไม่มีปัญหาอะไร

บทความที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อ Asterisk ฟ้อง No RTP Engine
เทคนิคการแก้ไขปัญหาคอมไพล์ DAHDI ไม่ผ่านบน CentOS 5.9
เทคนิคการแก้ไขปัญหาสตาร์ท Asterisk 11.2.1 ไม่ได้
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk-GUI เพื่อคอนฟิก Asterisk
เทคนิคการติดตั้ง CentOS 6.4
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์ที่ซื้อมาเองหรือบริการที่ทำขึ้นมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บบอร์ดนี้นะครับ **
** งานเร่งด่วนติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ไลน์ NuizVoip ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 6277
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

ย้อนกลับไปยัง Asterisk SIP Server

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน