ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

Asterisk Opensource IP Pbx

ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย voip4share » 07 ม.ค. 2010 23:56

ดาวน์โหลดบทความ Install Asterisk 1.6.2 ตอนที่ 2 ในรูปแบบ PDF

*** ชื่อไฟล์ในตัวอย่าง ปัจจุบันอาจจะไม่มีอยู่บนเซอร์เวอร์แล้ว ต้องลองเข้าไปเช็คในเว็บนั้นๆ ตาม path ในคำสั่ง wget แล้วปรับชื่อไฟล์ตาม ***

8 ติดตั้ง Asterisk
Asterisk จะใช้โปรแกรมเสริมต่อไปนี้ช่วยในการทำงาน
- DAHDI เป็นไดร์เวอร์ติดต่อกับการ์ดอินเตอร์เฟสโทรศัพท์ เช่นการ์ด FXO, E1, FXS, GSM เป็นต้น ดังนั้นเวอร์ชั่นของ DAHDI และ Asterisk ต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับ
- Libpri เป็นไดร์เวอร์ติดต่อกับการ์ดอินเตอร์เฟสโทรศัพท์แบบ E1 PRI ดังนั้นเวอร์ชั่นต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับ
- Asterisk-Addons เป็นไดร์เวอร์ติดต่อกับดาต้าเบสเช่น MySQL และโปรโตคอล H.323 ดังนั้นเวอร์ชั่นต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับ
- DAHDI-TOOLS เป็นเครื่องมือที่จะใช้จัดการกับการ์ดอินเตอร์เฟสนะครับ

8.1 ติดตั้ง dahdi-linux
ก่อนจะคอมไพล์ dahdi-linux ผมแนะนำให้ติดตั้ง OSLEC (Open Source Line Echo Canceller) ไปพร้อมๆกันด้วยเลยครับ โดยคอมไพล์ dahdi-linux ตามคำแนะนำในบทความ OSLEC นี้เลยนะครับ แล้วก็ข้ามขั้นตอน 8.1 นี้ไปได้เลย แต่ถ้าไม่อยากติดตั้ง OSLEC ก็ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลยครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux/dahdi-linux-2.2.1-rc2.tar.gz
tar xzvf dahdi-linux-2.2.1-rc2.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/dahdi-linux-2.2.1-rc2
make all
make install


Note!
1 ระหว่างการติดตั้งจะมีการดาวน์โหลดไฟล์จำนวนหนึ่งมาจากเว็บไซต์ http://downloads.digium.com/pub/telephony/firmware
2 จะมีการติดตั้งไฟล์ *.ko ไว้ที่โฟลเดอร์ /lib/modules/2.6.18-164.9.1.el5 ซึ่งเป็นไลบรารี่ของ kernel ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
3 สร้างไฟล์ dahdi.rules ไว้ในโฟลเดอร์ /etc/udev/rules.d ภายในไฟล์มีข้อมูลดังต่อไปนี้
# udev rules to generate the /dev/dahdi device files (if not yet provided
# by your distribution):
KERNEL=="dahdictl", NAME="dahdi/ctl"
KERNEL=="dahditranscode", NAME="dahdi/transcode"
KERNEL=="dahditimer", NAME="dahdi/timer"
KERNEL=="dahdichannel", NAME="dahdi/channel"
KERNEL=="dahdipseudo", NAME="dahdi/pseudo"
KERNEL=="dahdi[0-9]*", NAME="dahdi/%n"

# DAHDI devices with ownership/permissions for running as non-root
SUBSYSTEM=="dahdi", OWNER="asterisk", GROUP="asterisk", MODE="0660"

4 สำคัญ เนื่องจากการติดตั้งจะมีการเช็ค kernel ด้วยนะครับ และจะติดตั้งไฟล์บางไฟล์เข้าไปไว้ในไลบรารี่ของ kernel ด้วย ดังนั้น ถ้ามีการอัพเกรด kernel จะต้องคอมไพล์ dahdi-linux ใหม่ทุกครั้ง


8.2 ติดตั้ง dahdi-tools
โค้ด: เลือกทั้งหมด
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-tools/dahdi-tools-2.2.1-rc2.tar.gz
tar xzvf dahdi-tools-2.2.1-rc2.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/dahdi-tools-2.2.1-rc2
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
make menuselect

1 เริ่มจากเมนูหลัก กดปุ่ม Enter
dahdi-tools-menu-select.png
Dahdi Tools Menu
dahdi-tools-menu-select.png (1.95 KiB) เปิดดู 13358 ครั้ง

2 เลือกออปชั่นที่จะติดตั้ง ซึ่งเป็น Tools หรือคำสั่ง ซึ่งเป็นยูติลิตี้ต่างๆในการใช้งานฮาร์ดแวร์การ์ดอินเตอร์เฟสที่รองรับ การดีเท็คการ์ด การสร้างไฟล์คอนฟิกของการ์ด เลือกให้หมดครับไว้ก่อนครับ
dahdi-tools-menu-select-default.png
Dahdi Tools Menu - Default
dahdi-tools-menu-select-default.png (4.34 KiB) เปิดดู 13358 ครั้ง

3 โดยเลื่อนปุ่มลูกศรลงมายังบรรทัดที่ยังไม่มี * แล้วกดปุ่ม Space Bar หนึ่งครั้งจะมี * ปรากฏ แล้วเลื่อนไปยังบรรทัดอื่นทำเช่นเดียวกัน
dahdi-tools-menu-select-modify.png
Dahdi Tools Menu - Modify
dahdi-tools-menu-select-modify.png (4.34 KiB) เปิดดู 13358 ครั้ง

4 กดปุ่ม Esc กลับสู่เมนูหลัก
5 กดปุ่ม s เพื่อบันทึกและออกจากเมนู
โค้ด: เลือกทั้งหมด
make
make install
make config

Note!
1 มีไฟล์ dahdi_genconf, dahdi_hardware, fxotune, fxstest, sethdlc, dahdi_cfg, dahdi_diag, dahdi_monitor, dahdi_speed, dahdi_test, dahdi_scan, dahdi_registration ติดตั้งไว้ที่โฟลเดอร์ /usr/sbin เราใช้ไฟล์เหล่านี้เพื่อดีเท็ค ทดสอบ คอนฟิก และมอนิเตอร์การ์ดอินเตอร์เฟสที่อาจมีการติดตั้งเพิ่มเข้าไป
2 มีไฟล์ติดตั้งไว้ใน /usr/lib, /usr/include/dahdi
3 มีไฟล์ dahdi ติดตั้งไว้ที่ /etc/rc.d/init.d เอาไว้รัน dhadi เป็นเซอร์วิส และสั่ง start/stop/restart ได้เหมือนเซอร์วิสอื่นๆบน CentOS
4 มีการเพิ่ม dahdi เข้าไปเป็นเซอร์วิสหนึ่งบน CentOS
5 มีไฟล์ ifup-hdlc ติดตั้งไว้ที่โพลเดอร์ /etc/sysconfig/network-scripts
6 ระหว่างที่พิมพ์ make install จะมีการตรวจสอบการ์ดในเครื่องด้วย ถ้าพบว่ามีการ์ดที่เข้ากันได้กับ DAHDI มันจะแสดงออกมา ดังตัวอย่าง
dahdi-tools-hardware-detected.png
Dahdi Tools - Hardware Detected
dahdi-tools-hardware-detected.png (2.91 KiB) เปิดดู 13358 ครั้ง

7 เมื่อมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ ให้รีสตาร์ทเซอร์วิส dhadi ด้วย (ถ้าไม่ได้เซ็ตให้ dahdi รันทุกครั้งที่เปิดเครื่อง)

Note! การติดตั้งการ์ดอินเตอร์เฟส FXS/FXO/E1/GSM

8.3 ติดตั้ง libpri
libpri เป็นไดร์เวอร์สำหรับการ์ด E1 ครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4.10.2.tar.gz
tar xzvf libpri-1.4.10.2.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/libpri-1.4.10.2
make
make install


Note! มีไฟล์ libpri.h ติดตั้งไว้ที่ /usr/include และไฟล์ libpri.so.1.4 ติดตั้งไว้ที่ /usr/lib

8.4 ติดตั้ง libxml2-devel
โค้ด: เลือกทั้งหมด
yum -y install libxml2-devel


8.5 ติดตั้ง asterisk

โค้ด: เลือกทั้งหมด
export PWLIBDIR=/usr/src/pwlib_v1_10_3
export OPENH323DIR=/usr/src/openh323_v1_18_0
export LD_LIBRARY_PATH=$PWLIBDIR/lib:$OPENH323DIR/lib


โค้ด: เลือกทั้งหมด
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-1.6.2.0.tar.gz
tar xzvf asterisk-1.6.2.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-1.6.2.0
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
make menuselect

main.png
Asterisk Menuselect - Main
main.png (9.76 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนเมนู กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าเมนูย่อย กดปุ่ม Spacebar เพื่อเลือกออปชั่นภายในเมนูย่อย กดปุ่ม Esc เพื่อกลับสู่เมนูหลัก กด s เพื่อบันทึกและออกจากเมนูหลัก
Applications เลือก Applications ที่จะติดตั้ง ควรใช้ค่าดีฟอลท์ครับ
applications.png
Menu - Applications
applications.png (9.21 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Bridging Modules ใช้ดีฟอลท์
bridged.png
Menu - Bridged
bridged.png (2.74 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Call Detail Recording ใช้ดีฟอลท์
cdr.png
Menu - CDR
cdr.png (4.05 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Channel Drivers
chan-drivers.png
Menu - Channel Drivers
chan-drivers.png (5.72 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Codec Translators
codec-translators-no-ilbc.png
Menu - Codec Translations
codec-translators-no-ilbc.png (3.16 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง
ใช้แปลงจากโคเด็คหนึ่งไปเป็นโคเด็คอื่น
Format Interpreters
format.png
Menu - Format Interpreters
format.png (5.46 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Dialplan Functions
dialplan-functions.png
Menu - Dialplan Functions
dialplan-functions.png (9.11 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

PBX Modules
pbx-modules.png
Menu - PBX Modules
pbx-modules.png (3.7 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Resource Modules
resource-modules.png
Menu - Resource Modules
resource-modules.png (9.02 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Test Modules
test-modules.png
Menu - Test Modules
test-modules.png (1.42 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Complier Flags
complier-flags.png
Menu - Complier Flags
complier-flags.png (8.94 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Voicemail Build Options
voicemail-build-options.png
Menu - Voicemail Build Options
voicemail-build-options.png (1.51 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Module Embedding
module-embedding.png
Menu - Module Embedding
module-embedding.png (2.3 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Core Sound Packages
core-sound-packages.png
Menu - Core Sound Packages
core-sound-packages.png (6.34 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Music On Hold File Packages
music-on-hold.png
Menu - Music On Hold File Packages
music-on-hold.png (2.67 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

Extra Sound Packages
extra-sound.png
Menu - Extra Sounds Packages
extra-sound.png (4.77 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง


โค้ด: เลือกทั้งหมด
make
make install
make samples
make config


Note!
1 มีไฟล์ /etc/rc.d/init.d/asterisk ไว้ให้รัน Asterisk เป็นเซอร์วิสบน CentOS ได้
2 มีไฟล์ asterisk และ safe_asterisk ติดตั้งไว้ที่ /usr/sbin
3 มีโฟลเดอร์ /usr/include/asterisk, /var/lib/asterisk/, /var/log/asterisk, /var/spool/asterisk, /var/run/asterisk, /usr/lib/asterisk/modules, /etc/asterisk ถูกสร้างขึ้นมา
4 มีตัวอย่างไฟล์คอนฟิก *.conf อยู่ที่ /etc/asterisk

8.6 ติดตั้ง asterisk-addons

โค้ด: เลือกทั้งหมด
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-addons-1.6.2.0.tar.gz
tar xzvf asterisk-addons-1.6.2.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-addons-1.6.2.0
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
make menuselect

addons-main.png
Asterisk Addons Menu Select
addons-main.png (4.44 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง


เลื่อนมาที่ Channel Drivers แล้วกด Enter แล้วเอา * หน้า chan_ooh323 ออก
disable-ooh323.png
Don't Select chan_ooh323
disable-ooh323.png (1.22 KiB) เปิดดู 13355 ครั้ง

กดปุ่ม Esc แล้วกดปุ่ม s

โค้ด: เลือกทั้งหมด
make
make install
make samples


Note!
1. asterisk-addons นี้เป็นการเก็บ CDR ไว้ในดาต้าเบส MySQL และให้ดึงคอนฟิกมาจากดาต้าเบสแทนที่จะเป็นไฟล์ .conf
2. ที่ผมให้เอา chan_ooh323 ออกเพราะเราคอมไพล์และใช้ chan_h323 แทนแล้ว

ติดตั้ง Asterisk + CentOS ตอนที่ 1
ติดตั้ง Asterisk + CentOS ตอนที่ 3
voip4share
Administrator
 
โพสต์: 656
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ย. 2009 11:26
ที่อยู่: รามคำแหง กรุงเทพฯ

Re: ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย haeha » 19 ก.พ. 2010 08:41

มีคำถามมาถามอีกแล้วครับ *-*
ผมลองติดตั้งตาม Step ที่ 8.5 ติดตั้ง asterisk
ไปเรื่อยๆ จนจบ ปรากฎว่าสามารถรัน asterisk ขึ้นได้ แต่ ใน log ยังมี error
[Feb 19 06:59:55] WARNING[3676] loader.c: Error loading module 'chan_h323.so': /usr/lib/asterisk/modules/chan_h323.so: undefined symbol: h323_set_capabilities
[Feb 19 06:59:55] WARNING[3676] loader.c: Module 'chan_h323.so' could not be loaded.

ซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ก็คือมัน เป็น error ที่แจ้งว่า asterisk ยังไม่รองรับ protocol h323
ผมก็เลยลองเข้าไปอ่านหัวข้อ การคอมไพล์ให้ Asterisk รองรับ H.323
http://www.voip4share.com/asterisk-sip-server-f12/topic53.html
ซึ่งผมลองทำตามวิธีในนั้นแล้ว ปรากฎว่า error loader.c: Module 'chan_h323.so' could not be loaded. หายไป

จึงลองเทียบคำสั่งกันดูพบว่ามีข้อแตกต่างกันตรงบรรทัด
------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบที่เกิด error
export PTLIBDIR=/usr/src/pwlib_v1_10_3
export OPENH323DIR=/usr/src/openh323-v1_18_0
export LD_LIBRARY_PATH=$PTLIBDIR/lib:$OPENH323DIR/lib
-------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบที่ไม่เกิด error
export PWLIBDIR=/usr/src/pwlib_v1_10_3
export OPENH323DIR=/usr/src/openh323_v1_18_0
-------------------------------------------------------------------------------------------------

กับคำสั่งบรรทัดนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบที่ เกิด error
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบที่ไม่เกิด error
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --with-h323 --with-pwlib
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลอง complie ไปหลายรอบ เลยพอสรุปได้ว่า คำสั่งที่ทำให้เกิด error loader.c: Module 'chan_h323.so' could not be loaded. คือ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
export LD_LIBRARY_PATH=$PTLIBDIR/lib:$OPENH323DIR/lib
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนคำสั่ง
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
กับ
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --with-h323 --with-pwlib
ลองแล้วไม่มีผลกับ error loader.c: Module 'chan_h323.so' could not be loaded. คือใช้ตัวไหนก็เหมือนกัน

เลยอยากรู้ว่าคำสั่งที่ถูกต้องจริงๆ คือแบบไหนเหรอครับ - -* ถึงจะ complie asterisk ให้รองรับ protocol h323
แก้ไขล่าสุดโดย haeha เมื่อ 19 ก.พ. 2010 11:58, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
http://www.irbeautina.biz
เว็ปขายสินค้าแบรนด์ไทยตั้งโดยโรงงานรับจ้างผลิต ที่สั่งสมประสบการณ์การผลิตเพื่อการส่งออกมากว่า 27 ปี
มีผลิตภัณฑ์หลากหลายอาทิ สินค้าด้านความงาม อาหารเสริม สปา บำรุงผิวพรรณ รักษาสิว ฝ้า น้ำหอม เครื่องประดับ
เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายอิสระ แฟรนไชส์
ภาพประจำตัวสมาชิก
haeha
Silver Member
 
โพสต์: 26
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ก.พ. 2010 07:41
ที่อยู่: บางแสน

Re: ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย voip4share » 19 ก.พ. 2010 11:20

ขอบคุณครับ
คือผมพิมพ์ผิดไปหน่ะครับ สรุปว่าก่อนคอมไพล์ openh323 และ asterisk ต้องพิมพ์คำสั่งนี้ครับ

export PWLIBDIR=/usr/src/pwlib_v1_10_3
export OPENH323DIR=/usr/src/openh323_v1_18_0
export LD_LIBRARY_PATH=$PWLIBDIR/lib:$OPENH323DIR/lib

คือเป็น PWLIBDIR ไม่ใช่ PTLIBDIR
และเป็น openh323_v1_18_0 ครับ ไม่ใช่ openh323-v1_18_0

ขอบคุณอีกครั้งนะครับ ผมได้แก้ไขบทความที่เกี่ยวข้องให้มันถูกต้องแล้ว เขียนบทความก็มีบัคเหมือนกันนะครับ :D

หนุ่ย
voip4share
Administrator
 
โพสต์: 656
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ย. 2009 11:26
ที่อยู่: รามคำแหง กรุงเทพฯ

Re: ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย SoNFaiYen » 20 ก.ค. 2011 22:45

ตอนที่ 2 ข้อ 1 ผมไม่สามารถติดตั้งได้นะครับ มันขึ้นว่า

Resolving downloads.asterisk.org... 76.164.171.233, 2001:470:e0d4::e9
Connecting to downloads.asterisk.org|76.164.171.233|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2011-07-20 08:41:46 ERROR 404: Not Found.

ผมเข้าใจว่าคงเกิดจากไม่มีไฟล์นี้ใน server ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ เพราะเท่าที่ผมอ่านๆดูคุณบอกว่า version ต้องสัมพันธ์กัน
SoNFaiYen
Silver Member
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ค. 2011 08:10

Re: ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย SoNFaiYen » 20 ก.ค. 2011 22:45

ตอนที่ 2 ข้อ 1 ผมไม่สามารถติดตั้งได้นะครับ มันขึ้นว่า

Resolving downloads.asterisk.org... 76.164.171.233, 2001:470:e0d4::e9
Connecting to downloads.asterisk.org|76.164.171.233|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2011-07-20 08:41:46 ERROR 404: Not Found.

ผมเข้าใจว่าคงเกิดจากไม่มีไฟล์นี้ใน server ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ เพราะเท่าที่ผมอ่านๆดูคุณบอกว่า version ต้องสัมพันธ์กัน
SoNFaiYen
Silver Member
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ค. 2011 08:10

Re: ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย nuiz » 21 ก.ค. 2011 11:44

บทความนีเขียนนานแล้วหน่ะครับ เวอร์ชั่นเปลี่ยน ส่วนไฟล์เก่าเขาก็คงจะย้ายไปไว้ในที่อื่นแล้ว เช็คไฟล์จริงๆได้จากลิ้งค์นี้

http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-linux
http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-tools
http://downloads.digium.com/pub/telephony/asterisk


เอา internet explorer เปิดเข้าไปดูในเว็บนี้ได้เลยครับ เอาเวอร์ชั่นใหม่ที่สุด

ที่บอกว่าเวอร์ชั่นให้สัมพันธ์กัน หมายถึงโปรแกรม pwlib, openh323 และ asterisk หน่ะครับ ไม่ได้หมายถึง dahdi
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์หรือบริการที่ทำหรือซื้อมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บนะครับ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือแบบส่วนตัวเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการจากผมเท่านั้นครับ **
** ติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 5201
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

Re: ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย SoNFaiYen » 21 ก.ค. 2011 16:34

nuiz เขียน:บทความนีเขียนนานแล้วหน่ะครับ เวอร์ชั่นเปลี่ยน ส่วนไฟล์เก่าเขาก็คงจะย้ายไปไว้ในที่อื่นแล้ว เช็คไฟล์จริงๆได้จากลิ้งค์นี้

http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-linux
http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-tools
http://downloads.digium.com/pub/telephony/asterisk


เอา internet explorer เปิดเข้าไปดูในเว็บนี้ได้เลยครับ เอาเวอร์ชั่นใหม่ที่สุด

ที่บอกว่าเวอร์ชั่นให้สัมพันธ์กัน หมายถึงโปรแกรม pwlib, openh323 และ asterisk หน่ะครับ ไม่ได้หมายถึง dahdi


ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ รบกวนขอวิธีเป็นไฟล์ pdf หน่อยได้ไหมครับ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ผมเข้าใจว่า wget คือการโหลดไฟล์ใช่ไหมครับ เช่น

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telep ... 3.0.tar.gz

เป็นการโหลดไฟล์ dahdi-tools-2.3.0.tar.gz มาแต่โหลดไม่ได้
SoNFaiYen
Silver Member
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ค. 2011 08:10

Re: ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย nuiz » 21 ก.ค. 2011 18:31

เวอร์ชั่นเปลี่ยนไปหมดแล้วครับ เลยหาไฟล์ตามตัวอย่างไม่เจอ

อ่ะนี่ครับ

โค้ด: เลือกทั้งหมด
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-tools/dahdi-tools-2.4.1.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux/dahdi-linux-2.4.1.2.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-1.6.2.19.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-addons-1.6.2.4.tar.gz


ก๊อบไปใส่ใน linux prompt ได้เลย

ลองใช้ ie หรือ web browser ตัวไหนก็ได้ เข้าไปดูในเว็บนี้
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/
หรือเว็บนี้
http://downloads.asterisk.org/pub/telep ... hdi-linux/
หรือเว็บนี้
http://downloads.asterisk.org/pub/telep ... -releases/

ก็จะเจอชื่อไฟล์ล่าสุด ก๊อบปี้ลิ้งค์ออกมา แล้วเอามาดาวน์โหลดด้วย wget ใน linux
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์หรือบริการที่ทำหรือซื้อมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บนะครับ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือแบบส่วนตัวเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการจากผมเท่านั้นครับ **
** ติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 5201
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

Re: ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย SoNFaiYen » 21 ก.ค. 2011 22:46

ได้แล้วนะครับ ขอบคุณครับ แต่ผมไม่เข้าใจที่คุณบอกว่า

คอนฟิกใช้งาน OSLEC
เอา oslec ไปไสไวในไฟล /etc/dahdi/system.conf นะครบ เพอบอกวาเราจะใช Echo Canceller แบบ OSLECหมายความว่าไงหรอครับ
SoNFaiYen
Silver Member
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ค. 2011 08:10

Re: ติดตั้ง Asterisk 1.6.2.0 บน CentOS 5.4 ตอนที่ 2

โพสต์โดย SoNFaiYen » 21 ก.ค. 2011 22:53

หลังจากติดตั้ง dahdi-tools ผมมีปัญหาคือมันไม่เห็นมีเมนูอะไรเลย มันขึ้นว่า


[root@localhost dahdi-tools-2.4.1]# make menuselect
CC="" CXX="g++" LD="" AR="" RANLIB="" CFLAGS="" make -C menuselect CONFIGURE_SILENT="--silent" nmenuselect
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-tools-2.4.1/menuselect'
make[1]: Nothing to be done for `nmenuselect'.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-tools-2.4.1/menuselect'
CC="" CXX="g++" LD="" AR="" RANLIB="" CFLAGS="" make -C menuselect CONFIGURE_SILENT="--silent" gmenuselect
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-tools-2.4.1/menuselect'
make[1]: Nothing to be done for `gmenuselect'.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-tools-2.4.1/menuselect'
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-tools-2.4.1'
Terminal must be at least 80 x 27.
menuselect changes NOT saved!
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-tools-2.4.1'
SoNFaiYen
Silver Member
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ค. 2011 08:10

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง Asterisk SIP Server

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน