หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Organization - การรับสายจากภายนอก (Inbound Routes)

โพสต์โพสต์แล้ว: 10 ม.ค. 2016 17:09
โดย nuiz
Organization ก็เหมือนองค์กรหรือบริษัทๆหนึ่ง จำเป็นต้องมีการติดต่อจากภายนอกได้ด้วย เพื่อให้ Elastix MT สามารถรับสายจากภายนอกได้เราจำเป็นต้อง...

- สร้าง Trunk รับสายเข้ามา (สร้างโดยผู้ดูแลระบบ) เป็น Trunks แบบ SIP/IAX2/DAHDI ก็ได้แล้วแต่ว่าจะมีแบบไหน
- ส่งเบอร์ DID เข้าสู่ Organization (ทำโดยผู้ดูแลระบบ) โดยคอนฟิกว่าเบอร์ DID นี้จะส่งเข้า Organization ไหน
- คอนฟิก Inbound Routes (ผู้ดูแลของแต่ละ Organization ทำเองได้) โดยใช้เบอร์ DID ที่ถูกกำหนดให้
- กำหนดจุดหมายปลายทางของ Inbound Routes (ผู้ดูแลของแต่ละ Organization ทำเองได้) โดยอาจเป็น IVR, Queue, Time Condition หรือเบอร์ Extension ก็ได้

มาดูขั้นตอนวิธีการทำครับ

** เดี๋ยวมาต่อครับ **