หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การแก้ปัญหาเข้าหน้าเว็บคอนฟิก 3CX Phone 10 ไม่ได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 24 มี.ค. 2014 14:15
โดย nuiz
ผมติดตั้ง 3CX Phone System 10 บนเครื่อง Windows 8 Pro 64 บิต ระหว่างติดตั้งไม่มี Error แต่อย่างใดครับ

แต่พอเข้าเว็บ http://localhost:5000/management หรือ http://localhost:5000/management/MainForm.wgx

ก็มีข้อความฟ้องว่า "The current identity (NT AUTHORITY\SYSTEM) does not have write access to 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files'."

อย่างในรูปนี้เลยครับ

รูปภาพ

ตอนแรกผมลองกับ Chrome แต่พอเปลี่ยนไปใช้ IE, FireFox ก็เจอแบบเดียวกัน เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เครื่อง ไม่ได้เป็นที่ Web Browser

ลองค้นใน google ดู เขาบอกว่าเป็นที่ ASP.NET ครับ ให้รันคำสั่งนี้เพื่อแก้ไข รันในไดเร็คตอรี่ของ ASP.NET

1. เปิด Command Prompt และ "Run As Administrator" ด้วย

2. เปลี่ยนไปยังไดเร็คตอรี่ของ ASP.NET

** เครื่องผมติดตั้ง dotNet 4.5.1 **

โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319


3. รันคำสั่งนี้บน Command Prompt
โค้ด: เลือกทั้งหมด
aspnet_regiis -ga "NT Authority\Network Service"

เครื่องหมาย " และ \ และ - ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

4. ข้อความหลังจากรันคำสั่ง
โค้ด: เลือกทั้งหมด
Microsoft (R) ASP.NET RegIIS version 4.0.30319.18408
Administration utility to install and uninstall ASP.NET on the local machine.
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
Start granting NT Authority\Network Service access to the IIS configuration and other directories used by ASP.NET.
Finished granting NT Authority\Network Service access to the IIS configuration and other directories used by ASP.NET.


5. ลองเข้าเว็บคอนฟิก 3CX อีกครั้ง
เข้าได้แล้ว

** เวอร์ชั่น 10 นี้ผมแนะนำให้เปิดด้วย FireFox ครับจะได้ไม่เสียอารมณ์ **

รูปภาพ

ุ6. License ที่มากับโปรแกรม

รูปภาพ