หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เทคนิควิธีการดู ASR/ACD ใน VOS3000 เวอร์ชั่น 2.1.2.0+

โพสต์โพสต์แล้ว: 15 มี.ค. 2013 00:47
โดย nuiz
เวลาเราเข้าไปดู ASR/ACD ที่หน้า CDR Analysis -> Connect Analysis เราจะเห็น Report ที่ VOS3000 สร้างขึ้นมาในช่วงวันที่ ช่วงเวลาที่เราต้องการจะดู ตัวอย่างตามรูปครับ

รูปภาพ

มาดูแต่ละคอลัมน์กันครับ

Total Calls
จำนวน Call ที่รับเข้ามา/ส่งออกไป

Total Unconnect
จำนวน Call ที่ได้ Response กลับมาเป็น Error เช่น Not Found, Forbidden, User Buse, Service Unavailable หรืออื่นๆ จะไม่นับรวม Call ที่ได้ Response ที่เป็น Caller Hangup, Callee Hangup นะครับ

Total Response
จำนวน Call ที่ปลายทางรับสาย
** ดังนั้นเวลาจะดูค่า ASR ให้ดูที่คอลัมน์นี้ครับ **

Total Connected
ผลรวมของจำนวน Call ที่ปลายทางรับสาย (Total Response) กับจำนวน Call ที่ได้ Response เป็น Caller Hangup, Callee Hangup

Average Talk Time
เป็นค่า ACD ครับ ระยะเวลาเฉลี่ยในการคุยสาย ค่านี้ได้จากเอาระยะเวลารวมทั้งหมดของ Call ที่ปลายทางรับสาย (Total Response) ซึ่งก็คือค่าตัวเลขในคอลัมน์ Total Talk Time หารด้วยจำนวน Call ที่ปลายทางรับสาย ถ้ามีเศษทศนิยมให้ปัดทิ้ง

จากตัวอย่างนะครับ Total Talk Time = 5657 seconds ดังนั้นก็จะได้ว่า Average Talk Time = 5657/23 = 245.9565217391304 ตัดทศนิยมทิ้งไปก็จะเหลือ 245 วินาที
อยากรู้ว่าค่า ACD นี้เป็นกี่นาทีก็ให้เอา 60 ไปหารครับ 245/60 = 4.083333333333333 ประมาณ 4 นาทีครับ

Total Talk Time
คือระยะเวลาคุยสายรวมของ Call ที่โทรติด คือทั้ง 23 Calls ครับ หน่วยเป็นวินาที

ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับ ค่า ASR สูงมากจริงๆ 93% ของจริงเลยนะครับ ไม่ได้แต่งตัวเลข ไม่ได้แก้ไขรูปด้วย

รูปภาพ