หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เทคนิคการปิด ipv6 บน CentOS 5

โพสต์โพสต์แล้ว: 19 ก.ย. 2020 22:40
โดย nuiz
CentOS 5 แม้จะหยุด Suport และหยุด Update ไปแล้ว แต่ผมก็ยังมีติดตั้งอยู่เป็นบางครั้งบางคราวครับ ล่าสุดก็สองสามวันที่ผ่านมานี้เอง ครั้งล่าสุดนี้ผมอยากจะปิด ipv6 ครับ ซึ่งคอนฟิก ipv6 นี้มีอยู่ในไฟล์ /etc/sysconfig/network และ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 แต่ผมลองเซ็ตเป็น no หมดแล้วก็ไม่เห็นจะเวอร์คเลย เวลารัน ifconfig ก็ยังเห็น ipv6 เหมือนเดิม

รูปภาพ

ถ้าอยากจะปิดก็ไม่ต้องให้โหลดโมดูล ipv6 ตอนบู๊ตเครื่องเลยครับ เพิ่มบรรทัดนี้ในไฟล์ /etc/modprobe.conf ครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
install ipv6 /bin/true


แล้วรีบู๊ตเครื่อง

เทคนิคการใช้งาน Issabel
เทคนิคการใช้งาน Elastix
เทคนิคการใช้งาน Asterisk
เทคนิคการใช้งาน FreePBX
เทคนิคการคอนฟิก Elastix/Issabel ให้ทำงานเป็น Time Server
เทคนิคการใช้งาน Issabel.Video โดยไม่ต้องใช้หรือไม่ต้องมี Issabel
เทคนิคการใช้งาน Caller ID Lookup Sources จาก MySQL
เทคนิคการใช้งาน Caller ID Lookup Sources จาก Internal Phonebooks
ตัวอย่างการใช้งาน Action URL บน Grandstream IP Phone
รวมเทคนิคการใช้งาน Mikrotik RouterOS/Router Board
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 17.x + DAHDI 3.1.0 บน CentOS 7
เทคนิคการใช้งานคำสั่ง NoCDR ใน Asterisk Dial Plan