หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เทคนิคการตรวจสอบว่า CentOS ของเราได้ IP มาจาก IP อะไร

โพสต์โพสต์แล้ว: 29 มิ.ย. 2020 11:25
โดย nuiz
กรณีที่ CentOS ของเรารับ IP จาก DHCP Server ถ้าเราอยากรู้ว่า DHCP Server นั้นมัน IP อะไร เราตรวจสอบได้จากไฟล์ /var/log/messages ครับ ดังตัวอย่างนี้
โค้ด: เลือกทั้งหมด
[root@pri lib]# grep -i dhcp /var/log/messages

Jun 29 10:34:59 pri dhclient[16122]: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x5aa88687)
Jun 29 10:34:59 pri dhclient[16122]: DHCPACK from 10.245.192.1 (xid=0x5aa88687)
Jun 29 10:36:00 pri network: This version of ISC DHCP is based on the release available
Jun 29 10:36:00 pri dhclient[16478]: This version of ISC DHCP is based on the release available
Jun 29 10:46:36 pri dhclient[1257]: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x355ac392)
Jun 29 10:46:36 pri dhclient[1257]: DHCPACK from 10.245.192.1 (xid=0x355ac392)
Jun 29 11:17:50 pri dhclient[5353]: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x1c8ba248)
Jun 29 11:17:50 pri dhclient[5353]: DHCPACK from 10.245.192.1 (xid=0x1c8ba248)
Jun 29 11:19:53 pri dhclient[5735]: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x317533f1)
Jun 29 11:19:53 pri dhclient[5735]: DHCPACK from 10.245.192.1 (xid=0x317533f1)

เทคนิคการใช้งาน Issabel
เทคนิคการใช้งาน Elastix
เทคนิคการใช้งาน Asterisk
เทคนิคการใช้งาน FreePBX
เทคนิคการคอนฟิก Elastix/Issabel ให้ทำงานเป็น Time Server
เทคนิคการใช้งาน Issabel.Video โดยไม่ต้องใช้หรือไม่ต้องมี Issabel
เทคนิคการใช้งาน Caller ID Lookup Sources จาก MySQL
เทคนิคการใช้งาน Caller ID Lookup Sources จาก Internal Phonebooks
ตัวอย่างการใช้งาน Action URL บน Grandstream IP Phone
รวมเทคนิคการใช้งาน Mikrotik RouterOS/Router Board
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 17.x + DAHDI 3.1.0 บน CentOS 7
เทคนิคการใช้งานคำสั่ง NoCDR ใน Asterisk Dial Plan