หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ใช้ elastix 2.x อยู่ ไม่สามารถ yum เพื่อลงโปรแกรมได้ ทำยังดี

โพสต์โพสต์แล้ว: 21 ต.ค. 2019 15:38
โดย sitt01
มันขึ้น error ว่า
โค้ด: เลือกทั้งหมด
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
Could not retrieve mirrorlist http://mirror.elastix.org/?release=2&ar ... &repo=base error was
[Errno 4] IOError


มีวิธีการแก้ไขหรือไม่ครับ

Re: ใช้ elastix 2.x อยู่ ไม่สามารถ yum เพื่อลงโปรแกรมได้ ทำยังดี

โพสต์โพสต์แล้ว: 22 ต.ค. 2019 11:51
โดย nuiz
ตอนนี้ทั้ง repo ของ Centos 5 และ Elastix ใช้งานไม่ได้แล้วครับ เป็นเพราะ server ที่ระบุในไฟล์ /etc/yum.repos.d/*.repo ต่างสูญหายไปหมดแล้วจากอินเตอร์เน็ต

ให้หาดาวน์โหลดไฟล์ *.rpm มาติดตั้งเองครับ ซึ่งอาจต้องโหลดไฟล์ *.rpm อื่นๆมาติดตั้งก่อนหากโปรแกรมนั้นต้องการ

วิธีการ search หาไฟล์ rpm ที่เราต้องการใน google ก็ไม่ยากครับ เช่น จะหาไฟล์ rpm ของ httpd ก็ค้นว่า "http rpm centos 5" เป็นต้น

พอได้ลิ้งค์ของไฟล์ *.rpm มาแล้ว ก็ติดตั้งในเครื่องเลย คำสั่ง rpm -ivh ตามด้วย url ที่ก๊อปมา