หน้า 1 จากทั้งหมด 2

รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 01 ม.ค. 2018 13:22
โดย Cyber7
รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ

โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้ ไม่ทราบว่ามีอะไรผิดตรงไหนครับ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Re: รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 01 ม.ค. 2018 13:32
โดย Cyber7
แก้ไขครับ บอกผิด โทรเข้าได้ แต่โทรออกไม่ได้ครับ

Re: รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 01 ม.ค. 2018 21:16
โดย sitt01
มันแจ้งว่าอะไรครับ ตอนโทรออก เท่าที่ดูน่าจะใช้ได้นะ เพราะมัน register แล้ว ลองสอบถามทาง 3bb ดูครับว่ายังไง

Re: รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 04 ม.ค. 2018 07:14
โดย Cyber7
เดียวฟังใหม่ครับ ฟังไม่ทัน ส่วน 3bb แจ้งไปครับ คำตอบคือ เงียบ

Re: รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 04 ม.ค. 2018 13:02
โดย Cyber7
[quote="sitt01"]มันแจ้งว่าอะไรครับ ตอนโทรออก เท่าที่ดูน่าจะใช้ได้นะ เพราะมัน register แล้ว ลองสอบถามทาง 3bb ดูครับว่ายังไง[/quote]

"ALL CIRCUITS ARE BUSY NOW, PLEASE TRY TO CALL AGAIN LATER" ครับ

Re: รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 05 ม.ค. 2018 23:09
โดย sitt01
Cyber7 เขียน:
sitt01 เขียน:มันแจ้งว่าอะไรครับ ตอนโทรออก เท่าที่ดูน่าจะใช้ได้นะ เพราะมัน register แล้ว ลองสอบถามทาง 3bb ดูครับว่ายังไง


"ALL CIRCUITS ARE BUSY NOW, PLEASE TRY TO CALL AGAIN LATER" ครับ

จาก ประสบการณ์ มันเป็นไปได้ 2 แบบ
1. คือ สายโทรออกไม่ว่าง หรือ trunk out เต็ม คือ มีคนโทรเข้ามา ในขณะที่เราจะโทรออก (ผมไม่ทราบว่าทาง 3bb ให้สามารถโทรพร้อมๆกันได้กี่สาย)
2. format ในการโทรไม่ถูกต้องเช่น ต้องโทร 6621234567 แต่โทรเป็น 021234567
ลองตรวจสอบดูครับ

Re: รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 11 ม.ค. 2018 23:09
โดย nuiz
ไม่รู้ว่าตอนนี้แก้ไขปัญหาได้หรือยัง
ในรูปหน้าจอดำๆและมีตัวหนังสือ ใจความสำคัญไม่ได้ถูก capture มาด้วยครับ ต้อง capture ตั้งแต่เริ่มโทร

Re: รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 13 ม.ค. 2018 10:13
โดย Cyber7
ยังครับ

Re: รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 13 ม.ค. 2018 10:27
โดย Cyber7
login as: root
root@192.168.100.221's password:
Last login: Sat Jan 13 10:22:46 2018 from 192.168.100.146

Welcome to Elastix
----------------------------------------------------

Elastix is a product meant to be configured through a web browser.
Any changes made from within the command line may corrupt the system
configuration and produce unexpected behavior; in addition, changes
made to system files through here may be lost when doing an update.

To access your Elastix System, using a separate workstation (PC/MAC/Linux)
Open the Internet Browser using the following URL:
http://192.168.100.221192.168.15.15192.168.100.222

[root@elastix ~]# asterisk -rvvvv
Asterisk 11.13.0, Copyright (C) 1999 - 2013 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 11.13.0 currently running on elastix (pid = 2542)
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [0967769976@from-internal:1] Macro("SIP/100-00000012", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/100-00000012", "TOUCH_MONITOR=1515813987.18") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/100-00000012", "AMPUSER=100") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/100-00000012", "1?Set(REALCALLERIDNUM=100)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/100-00000012", "AMPUSER=100") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/100-00000012", "AMPUSERCIDNAME=100") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/100-00000012", "AMPUSERCID=100") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/100-00000012", "__DIAL_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/100-00000012", "CALLERID(all)="100" <100>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/100-00000012", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=100)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/100-00000012", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,28)
-- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/100-00000012", "CALLERID(number)=100") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/100-00000012", "CALLERID(name)=100") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/100-00000012", "CDR(cnum)=100") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/100-00000012", "CDR(cnam)=100") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/100-00000012", "CHANNEL(language)=en") in new stack
-- Executing [0967769976@from-internal:2] Set("SIP/100-00000012", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [0967769976@from-internal:3] Set("SIP/100-00000012", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [0967769976@from-internal:4] Gosub("SIP/100-00000012", "sub-record-check,s,1(out,0967769976,)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/100-00000012", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/100-00000012", "1?check") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,7)
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/100-00000012", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/100-00000012", "1?next") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,11)
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?out,1") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/100-00000012", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/100-00000012", "NOW=1515813987") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/100-00000012", "__DAY=13") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/100-00000012", "__MONTH=01") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/100-00000012", "__YEAR=2018") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/100-00000012", "__TIMESTR=20180113-102627") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/100-00000012", "__FROMEXTEN=100") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/100-00000012", "__CALLFILENAME=out-0967769976-100-20180113-102627-1515813987.18") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/100-00000012", "out,1") in new stack
-- Goto (sub-record-check,out,1)
-- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/100-00000012", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=dontcare)") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/100-00000012", "0?record,1(exten,0967769976,100)") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/100-00000012", "") in new stack
-- Executing [0967769976@from-internal:5] Macro("SIP/100-00000012", "dialout-trunk,1,0967769976,,off") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/100-00000012", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/100-00000012", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/100-00000012", "DIAL_NUMBER=0967769976") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/100-00000012", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/100-00000012", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/100-00000012", "1?nomax") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/100-00000012", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/100-00000012", "outbound-callerid,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(REALCALLERIDNUM=100)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/100-00000012", "1?normcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/100-00000012", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/100-00000012", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/100-00000012", "TRUNKOUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/100-00000012", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/100-00000012", "CDR(outbound_cnum)=100") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/100-00000012", "CDR(outbound_cnam)=100") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/100-00000012", "0?sub-flp-1,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/100-00000012", "OUTNUM=0967769976") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/100-00000012", "custom=SIP/3bb") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/100-00000012", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(confirm))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/100-00000012", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/100-00000012", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/100-00000012", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=0967769976)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/100-00000012", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:100)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/100-00000012", "SIP/3bb/0967769976,300,") in new stack
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Called SIP/3bb/0967769976
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/100-00000012", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/100-00000012", "RC=1") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/100-00000012", "1,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,1,1)
-- Executing [1@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/100-00000012", "continue,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,continue,1)
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/100-00000012", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 1 - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:2] Set("SIP/100-00000012", "CALLERID(number)=100") in new stack
-- Executing [0967769976@from-internal:6] Macro("SIP/100-00000012", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/100-00000012", "") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?emergency,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/100-00000012", "0?intracompany,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/100-00000012", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
-- <SIP/100-00000012> Playing 'all-circuits-busy-now.gsm' (language 'en')
> 0xacff960 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.100.155:16798
-- <SIP/100-00000012> Playing 'pls-try-call-later.gsm' (language 'en')
-- Executing [s@macro-outisbusy:5] Congestion("SIP/100-00000012", "20") in new stack
[2018-01-13 10:26:32] WARNING[6133][C-00000009]: channel.c:4860 ast_prod: Prodding channel 'SIP/100-00000012' failed
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 5) exited non-zero on 'SIP/100-00000012' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal, 0967769976, 6) exited non-zero on 'SIP/100-00000012'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/100-00000012", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/100-00000012'
elastix*CLI>

Re: รบกวนสอบถาม SIP ของ 3bb ครับ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไมได้

โพสต์โพสต์แล้ว: 13 ม.ค. 2018 10:28
โดย Cyber7
[quote="sitt01"][quote="Cyber7"][quote="sitt01"]มันแจ้งว่าอะไรครับ ตอนโทรออก เท่าที่ดูน่าจะใช้ได้นะ เพราะมัน register แล้ว ลองสอบถามทาง 3bb ดูครับว่ายังไง[/quote]

"ALL CIRCUITS ARE BUSY NOW, PLEASE TRY TO CALL AGAIN LATER" ครับ[/quote]
จาก ประสบการณ์ มันเป็นไปได้ 2 แบบ
1. คือ สายโทรออกไม่ว่าง หรือ trunk out เต็ม คือ มีคนโทรเข้ามา ในขณะที่เราจะโทรออก (ผมไม่ทราบว่าทาง 3bb ให้สามารถโทรพร้อมๆกันได้กี่สาย)
2. format ในการโทรไม่ถูกต้องเช่น ต้องโทร 6621234567 แต่โทรเป็น 021234567
ลองตรวจสอบดูครับ[/quote]

ข้อ 1 ไม่ใช่ครับ ส่วนข้อ2ลองแล้วก็ยังไม่ได้ครับ