หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เทคนิคการใช้งานฟีเจอร์ Dictation ใน Elastix/FreePBX

โพสต์โพสต์แล้ว: 21 มี.ค. 2017 11:52
โดย nuiz
ฟีเจอร์ Dictation เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผม "ไม่เคยใช้งาน" เลยตั้งแต่จับ Elastix มาครับ ฟีเจอร์นี้เอาไว้บันทึกเสียงครับ แต่ไม่ใช่บันทึกเสียงตอนสนทนาทางโทรศัพท์นะครับ แต่เป็นการบันทึกเสียงพูดเพื่อเอาไปใช้ในฟีเจอร์อื่นครับ เราโทรเข้าไปเพื่อบันทึกเสียงพูดของเรา บทความนี้แนะนำวิธีการใช้งานฟีเจอร์นี้ครับ

มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ให้เราบันทึกเสียงพูดได้ คือ "System Recording" ครับ แต่เก็บไฟล์ไว้คนละที่กันครับและตั้งชื่อไฟล์เป็นตัวอักษรได้

หากต้องการใช้งานฟีเจอร์ Dictation เราต้องเปิดฟีเจอร์นี้ก่อนครับ โดยเปิดที่เบอร์ Extension ในตัวอย่างผมทำกับเบอร์ 202 ครับ แก้ไขเสร็จแล้วก็กด Submit และ Apply Config ครับ

รูปภาพ

Dictation Service = Enabled
Dictation Format = WAV (ไฟล์นามสกุล .wav) หรือ GSM (ไฟล์นามสกุล .gsm) |Ogg Vorbis (ไฟล์นามสกุล .raw)
Email Address = อีเมล์แอดเดรสที่จะส่งไฟล์เสียงไป

ส่วน Feature Codes ที่เกี่ยวข้องกับ Dictation Service ก็มี 2 เบอร์คือ *34 และ *35 ดังรูปครับ

รูปภาพ

ต่อไปเป็นขั้นตอนการใช้งาน มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ยกหูเบอร์ 202 กด *34 จะได้ยินเสียงบอกให้ตั้งชื่อไฟล์เสียงแล้วกดเครื่องหมาย #
2. ตั้งชื่อไฟล์เสียง ตั้งได้แต่ชื่อไฟล์เป็นตัวเลขนะครับ เพราะเราต้องกดปุ่มบนเครื่องโทรศัพท์ กดเสร็จแล้วกดเครื่องหมาย # จากนั้นจะได้ยินเสียงประมาณว่าทุกออปชั่นที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ Dictation นี้ถูก "Pause" ไว้หมด
3. กด 1 เพื่อเข้าสู่โหมดบันทึกเสียง
4. กด * เพื่อเริ่มบันทึกเสียง ระหว่างที่พูดยังไม่จบ ให้กด * เพื่อ Pause ครับ แล้วกด * อีกครั้งเพื่อเริ่มบันทึกใหม่
5. เมื่อบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว กด 1 เพื่อกลับสู่โหมดเล่นไฟล์เสียง
6. กด * เพื่อฟังเสียง
7. ถ้าต้องการส่งไฟล์เสียงเข้าอีเมล์ กด *35 ครับ แล้วทำตามขั้นตอนที่ได้ยิน

ไฟล์เสียงถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ครับ
/var/lib/asterisk/sounds/dictate/XXX/YYYY.wav

โดยที่ XXX คือเบอร์ Extension ซึ่งในตัวอย่างคือ 202
YYYY คือชื่อไฟล์เสียง ที่เราตั้งไว้
wav คือนามสกุลไฟล์ครับ เราตั้งไว้ตอนที่เราเปิดใช้งานฟีเจอร์ Dictation ในเบอร์ Extension

เปิดบริการ อบรม Elastix ด้วยคอร์สพิเศษ ให้ติดตั้ง คอนฟิกคล่อง ใช้งานคล่อง ได้ใน 3 วัน
การติดตั้ง Elastix