หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เทคนิคการใช้งาน Asterisk/Elastix/FreePBX SIP Over TCP

โพสต์โพสต์แล้ว: 23 ม.ค. 2017 19:24
โดย nuiz
พอดีผมทดสอบ SIP over TCP ให้ลูกค้าท่านหนึ่งครับ ต้องการใช้งาน SIP over TCP บนโปรแกรม Zoiper ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นด้วย จะทำบน Elastix หรือ FreePBX ก็ได้นะครับ เวอร์คหมด

การใช้งาน SIP over TCP นั้น ผมทดสอบดูก็พบว่า เฉพาะ Signaling เท่านั้นที่ใช้บน TCP ส่วน Voice RTP ก็ยังคงวิ่งบน UDP อย่างเดิมครับ แต่มันจะช่วยให้ Zoiper ไม่หลับเวลาหน้าจอสมาร์ทโฟนดับไป

1. เปิดหน้า FreePBX -> Settings -> Asterisk SIP Settings
รูปภาพ

2. เพิ่มบรรทัด tcpenable = yes
รูปภาพ
จากนั้นกด Submit Chages และ Apply Config

3. ตรวจสอบ
รันคำสั่ง netstat -ln | grep 5060 บน Linux Prompt จะเห็นแบบนี้
โค้ด: เลือกทั้งหมด
tcp        0      0 0.0.0.0:5060                0.0.0.0:*                   LISTEN     
udp        0      0 0.0.0.0:5060                0.0.0.0:*                               

แสดงว่า Asterisk SIP รันทั้งบน TCP และ UDP

4. เข้าหน้าเว็บคอนฟิกเบอร์ Extensions (หน้า FreePBX หรือ Elastix ก็ได้)
บรรทัด Transport เปลี่ยนจาก UDP Only เป็น All - อะไรก็ได้ เช่น All - UDP Primary หรือ All - TCP Primary เป็นต้น ซึ่งจะรองรับหลายโปรโตคอล แต่ถ้าต้องการให้รองรับเฉพาะ TCP เท่านั้น ให้เลือกเป็น TCP Only

รูปภาพ

แล้วกด Submit และ Apply Config

รูปนี้เป็นตัวอย่างการตั้งค่าให้เบอร์ Extension รองรับ TCP เท่านั้น
รูปภาพ

5. คอนฟิก SIP Client ให้ใช้ TCP
5.1 ใช้ Zoiper Sofphone บน Android
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รีจิสเตอร์ได้
รูปภาพ

5.2 โปรแกรม X-Lite for windows
รูปภาพ

รีจิสเตอร์ได้
รูปภาพ

5.3 โปรแกรม PortGo
รูปภาพ

5.4 โปรแกรม Zoiper for Windows
รูปภาพ

6. ตรวจสอบ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
[root@elastix-a ~]# asterisk -rx "sip show peers"
Name/username             Host                                    Dyn Forcerport Comedia    ACL Port     Status      Description                     
1001/1001                 192.168.100.101                          D  Yes        Yes         A  54146    OK (231 ms)                                 

โค้ด: เลือกทั้งหมด
[root@elastix-a ~]# asterisk -rx "sip show peer 1001"

  * Name       : 1001
  ...
  Prim.Transp. : TCP
  Allowed.Trsp : TCP
  ...
  Useragent    : X-Lite release 4.9.7 stamp 83108
  Reg. Contact : sip:1002@192.168.100.102:5161;rinstance=6de0ca4f76bcfbc8
  ...


จากนั้นทดสอบการใช้งาน

บทความที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการติดตั้ง Elastix 2.5
เทคนิคการติดตั้ง Elastix 4.0
เทคนิคการติดตั้ง Elastix 3.0
เทคนิคการดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3 จากเว็บ TTS (ใหม่)