หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การแสดงข้อความ Connect/Disconnect ใน Asterisk Console

โพสต์โพสต์แล้ว: 16 ก.ย. 2019 12:36
โดย nuiz
ต่อเนื่องจากบทความนี้ เทคนิคการปิดไม่ให้แสดงข้อความ Remote UNIX connection/disconnected และบทความนี้ เทคนิคการปิดไม่ให้แสดงข้อความ Manager 'admin' logged on/logged off

ผมก็ได้เทสต่อว่า ถ้าในไฟล์ /etc/asterisk/asterisk.conf ผมมีแบบนี้
[options]
;hideconnect=yes
นั่นคือจะ "แสดง" ข้อความ Remote UNIX... เพราะผมใส่คอมเม้นต์ ; ไว้ข้างหน้า หรือจะลบบรรทัดออกเลยก็ได้

ขณะที่ในไฟล์ /etc/asterisk/manager.conf ผมมีแบบนี้
[general]
displayconnects=no ; นั่นคือจะไม่แสดงข้อความ Manager...

หลังจากรีสตาร์ท Asterisk แล้ว มีการแสดงข้อความ Remote UNIX... ครับ แต่ไม่แสดงข้อความ Manager...

และผมก็ได้เทสแบบกลับกันคือ ในไฟล์ /etc/asterisk/asterisk.conf ผมมีแบบนี้
[options]
hideconnect=yes ; นั่นคือจะ "ไม่แสดง" ข้อความ Remote UNIX...

ส่วนในไฟล์ /etc/asterisk/manager.conf ผมมีแบบนี้
[general]
displayconnects=yes ; นั่นคือจะ "แสดง" ข้อความ Manager...

ผลลัพธ์ หลังจากรีสตาร์ท Asterisk แล้ว มีการแสดงข้อความ Remote UNIX... ครับ แต่ไม่แสดงข้อความ Manager...

แสดงว่า 2 ไฟล์นี้ไม่เกี่ยวกันเลยครับ ปิดข้อความคนละส่วนกัน ไม่ใช่ว่าเราเปิดใน asterisk.conf แล้วจะมีผลต่อ manager.conf ด้วย