หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ปิดไม่ให้แสดงข้อความ Manager 'admin' logged on/logged off

โพสต์โพสต์แล้ว: 16 ก.ย. 2019 11:57
โดย nuiz
เช่นเดียวกับบทความนี้ครับ เทคนิคการปิดไม่ให้แสดงข้อความ Remote UNIX connection/disconnected เราสามารถปิดข้อความ "Manager 'admin' logged on/logged off" ได้เช่นเดียวกัน ดังนี้ครับ

เปิดไฟล์ /etc/asterisk/manager.conf ภายใต้ [general] ให้เพิ่ม (หรือแก้ไข) บรรทัดนี้
โค้ด: เลือกทั้งหมด
displayconnects=no


ตัวอย่างครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
[general]
enabled = yes
bindaddr = 0.0.0.0
port = 5038
displayconnects=no
#include manager_general_additional.conf


หลังจากบันทึกไฟล์ก็ต้อง "รีสตาร์ท "Asterisk ด้วยนะครับจึงจะมีผล
โค้ด: เลือกทั้งหมด
amportal stop
amportal start


ลองเข้าหน้าเว็บ Issabel/Elastix/FreePBX ดูครับ โดยเฉพาะหน้า PBX Configuration คลิ๊กเบอร์ Extension จะไม่เห็นข้อความที่ว่าแล้ว

เทคนิคการใช้งาน Issabel
เทคนิคการใช้งาน Elastix
เทคนิคการใช้งาน Asterisk
เทคนิคการใช้งาน FreePBX